Solnedgang over afrikansk storby

Østlige Afrika

Misjonssambandet startet arbeid i Etiopia i 1948, i Tanzania i 1951 og i Kenya 1977. I dag utgjør arbeidet i hele regionen misjonsfeltet Østlige Afrika.

Østlige Afrika har svært mange ulike etniske grupper. Det snakkes 85 forskjellige språk bare i Etiopia, det eneste landet i Afrika som aldri har vært koloni. Misjonssambandet begynte vårt arbeid i områder sør i landet. Som resultat av misjonsinnsatsen fra flere misjonsorganisasjoner, har det vokst fram en sterk nasjonal kirke, Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY). Kirken ble grunnlagt 1959 og i dag teller den over 10 millioner medlemmer. Den regnes for å være den hurtigst voksende lutherske kirken i verden.

Misjonssambandets arbeid i Tanzania startet i Mbulu (Dongobesh og Haydom) i 1951 og i Mara i 1972. Den lutherske kirken i Tanzania (ELCT) har vokst til å bli en av de største lutherske kirkene i verden, med en nasjonal ledelse ansvarlig for arbeidet i 26 bispedømmer. Misjonssambandet er i en vennskapsfase med kirken, og har redusert vår tilstedeværelse, men sender fortsatt korttidsmisjonærer til undervisning og opplæring.

I 1977 inngikk Misjonssambandet også samarbeid med den lutherske kirken i Kenya. Vi har jobbet tett sammen med kirken ELCK i North West Diocese (Pokot), men har også hatt utsendinger i Marsabit, på kysten og i Nairobi.

Bibelskolene i de ulike landene drives av de nasjonale kirkene, og Misjonssambandet støtter med undervisning, økonomi og kortidsmisjonærer.

  

De minst nådde

Misjonssambandet har hele tiden jobbet blant de minst nådde folkegruppene i regionen, og har i dag de fleste av våre ressurser knyttet til en av de minst nådde folkegruppene. Å hjelpe hele mennesket er en målsetning for vårt arbeid. Misjonssambandet er derfor også engasjert i en rekke prosjekter som landsbyutvikling, utdanning, vann, voksenopplæring og helse sammen med kirken og myndighetene.

  

Scripture Mission East Africa (SMEA)

Scripture Mission er Misjonssambandets offisielle navn i Kenya og Tanzania og brukes om den delen av arbeidet som ikke er integrert i de nasjonale kirkene. 

Regionen Østlige Afrika er i dag organisert under én Stedlig Representant som skal ha base i Addis Abeba. Misjonssambandet har administrasjonskontorer både i Addis og i Nairobi.

Misjonssambandet samarbeider i Etiopia også tett med Dansk Luthersk Mission (DLM) fra Danmark, Finnish Lutheran Overseas Mission (FLOM) fra Finland, og Samband íslenskra kristniboðsfélaga (SIK) fra Island og har misjonærer også fra disse organisasjonene. 

Adresse

Administrasjonskontor Etiopia: NLM, P.O. Box 5540, Addis Abeba, Etiopia Administrasjonskontor Kenya: Scripture Mission, Langata Road, Karen, Nairobi, Kenya.

Kontakt

E-post: nlmethiopia@nlm.no Telefon: + 251 (0)11 859 11 25 E-post: nlmostafrika@nlm.no Telefon: +254 720 276 359