Dronefoto av utsendingene i kors-formasjon

Støtter søknad om utvidet norsk skole

Et stort flertall stemte for utvidelse av Norwegian Community School (NCS) på Østlige Afrika-feltets første konferanse.

Etter sammenslåingen av Øst-Afrika og Etiopia i 2022, har utsendinger til disse landene nå hatt sin første konferanse som ett felt kalt Misjonssambandet Østlige Afrika. 66 voksne og 36 barn var samlet i mars på Scripture Mission i Nairobi.

En av sakene som ble behandlet var skolestyrets ønske om å utvide antall elevplasser ved NCS fra 40 til 60, slik at søkere på venteliste kan få plass, og slik at barn til TID-familier kan innlemmes i skoleklassene.

Forslaget gikk gjennom etter samtaler og vurderinger rundt økonomi, lærerbehov og hensynet til barn av utsendinger som bor utenfor Nairobi.

   

Vedtok ny handlingsplan

Ettersom Misjonssambandets generalforsamling vedtok ny strategi i 2022, behandlet også konferansen en lokalt tilpasset handlingsplan for 2023-2028 basert på strategien vedtatt i Norge.

Handlingsplanen skal være grunnlag for arbeidet på de ulike lokasjonene i Misjonssambandet Østlige Afrika i årene framover.

Tiden som ble brukt på rapporter var også verdsatt av utsendingene, spesielt siden sammenslåingen av feltene fører til mange nye bekjentskaper – både av steder, arbeid og kollegaer.