Gate

Sentral-Asia

Misjonssambandet plasserte den første utsendingen i Sentral-Asia i 1998 og arbeider i dag med bibeloversettelse og har kristent fagpersonell i området.

Allerede på generalforsamlingen i Drammen i 1930 ble det gjort vedtak om å undersøke mulighetene for å starte arbeid i Sentral-Asia. Det viste seg at den sovjetiske delen av Sentral-Asia, som da ble kalt Vest-Turkistan, var stengt for all misjonsvirksomhet. Da Sovjetunionen ble oppløst i 1991 ble mye forandret.
Sental-Asia består av Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Turkmenistan og Tadjikistan.

 

Misjonssambandets engasjement

Sentral-Asia er fortsatt stengt for misjon, men de tillater kristne fagfolk som kan være med og utvikle landene. Misjonssambandet ønsker å arbeide gjennom kristne fagfolk, bistand og samarbeid med lokale kristne. På grunn av at dette er et sensitivt område, må Misjonssambandet være forsiktig med hvordan man informerer, og det er viktig at vi har kontakt med lokale støtteforeninger hvor vi kan gi ut mer informasjon.

De politiske omveltningene skaper store sosiale problemer med høy arbeidsledighet og i enkelte områder stor fattigdom. Misjonssambandet har støttet prosjekter for å bedre levevilkårene for folkene i Sentral-Asia.

 

Stille vekkelse

Flere områder opplever en stille vekkelse midt i politisk uro og streng kontroll. Det blir ofte rapportert om forfølgelse av kristne i Sentral-Asia, og det er viktig at vi som Guds folk står sammen med dem. Midt i vanskelighetene møter vi frimodige lokale kristne som priser Gud for den åndelige hunger og tørst blant folket.

 

Kontakt

E-post: hsanna(a)nlm.no Telefon: +47 22 00 72 00