Damer på gata

Utfordringer tross økt trosfrihet

Teamleder i Sentral-Asia, "Mariann" forteller om arbeidet i regionen

‒ Hva er siste nytt fra Senrtal-Asia? 

‒ I Sentral-Asia skjer det store endringer. FN presser på med krav om større religionsfrihet og det skjer flere positive ting. Fem kirker har fått en offentlig registrering, og det betyr at de får lov til å samles. Samtidig møter vi kristne ledere som frykter at den nye friheten bare er en fasade. Ingen godkjenninger er nemlig gitt til kirker hvor medlemmene hører til den største folkegruppen i landet (som består av flest muslimer). Myndighetene holder på å utarbeide en strategi for å stoppe trenden med stadig flere misjonærer i landet. Dette skjer samtidig som presidenten oppfordrer folk til å finne tilbake til sine muslimske røtter. Flere oppsøker fredagsbønnen, og flere bruker hijab, et klesplagg som var ulovlig for noen år siden.  

 

‒ Har dere sett resultater av arbeidet? 

‒ I fjor startet vi en førskole, og den er allerede fullbooket og det er venteliste. Det viktigste er at her får barna oppleve seg elsket, verdifulle og får en god start på skolelivet. Forrige uke hadde vi en mor som fortalte om hvilken forskjell førskolen hadde gjort for hennes sønn.  

 

 ‒ Hva er planene framover? 

‒ Vi holder for tiden på å se på mulighetene for å starte en skole. Det er et stort behov for gode skoler, og det er en fin måte å få vist kristne verdier på.  

Ellers er vi med i et nettverk av lokale kristne ledere, og forsøker å være med og støtte de på beste vis. Flere av disse ønsker å starte ulike foretak, både for å ha en inntekt i og med at de leder uregistrerte husmenigheter, men også fordi de ønsker å være til velsignelse for samfunnet de lever i. 

Vi holder for tiden på å se på mulighetene for å starte en skole.

  

‒ Har du en oppfordring til folket i Norge? 

‒ Vær gjerne med og be for situasjonen i landet og at frihet må føre til at Guds rike vokser. Be om at flere kirker kan få en offentlig registrering. Be om visshet når det kommer til veien videre for oss og at vi må få være til velsignelse for de lokale kristne, og være med og spre Guds rike både i ord og handling. Be gjerne for prosessen om å starte en skole.