Bilde av mennesker på møte med bibel og notatbok.

Innmelding av misjonsfellesskap

Misjonsfellesskap er samlebetegnelsen på alle typer fellesskap i Misjonssambandet, både smågrupper og store, åpne fellesskap.

Fellesskap som har betalende medlemmer under 26 år kan kvalifisere til Frifond-støtte og bruker skjemaet for Misjonssambandet ung.

Mer info om Frifond-støtte finner du her.

Dette skjemaet gjelder misjonsfellesskap med hovedmålgruppe voksne og familier, det vil si fellesskap som ikke kvalifiserer til Frifond-støtte.

Dersom det er et lag for barn og unge som skal meldes inn, bruk skjemaet for Misjonssambandet ung.

Innmeldingsskjema misjonsfellesskap

Sted/adresse: Hvis fellesskapet har et fast samlingssted, oppgi navn på samlingslokalet, gateadresse og postnummer/sted. Hvis ikke, oppgi et POSTNUMMER som markerer hvor laget har sentrum for sin virksomhet.

Målgruppe for fellesskapet

Målgruppen for laget definerer hvem fellesskapet er åpent for, det er ikke en beskrivelse av hvem som faktisk deltar.

  • Alle aldre: Fellesskapet er åpent for alle uavhengig av alder og familiestatus
  • Familier: Fellesskapet retter seg mot familier med barn
  • Voksne generelt: Fellesskapet er åpent for alle voksne
  • Unge voksne: Fellesskapet retter seg mot aldersgruppen 26-35 år
  • Senior: Fellesskapet er bare åpent for godt voksne

 

Arrangerer fellesskapet åpne møter eller er møtene for medlemmer? *
Velg den aldersgruppen som best samsvarer med målgruppen for fellesskapet: *
Er fellesskapet åpent for begge kjønn? *

Ansvarlig leder/styreleder for fellesskapet

Beskrivelse av misjonsfellesskapet

Ved innmelding av misjonsfellesskap vil Misjonssambandet lagre nødvendige personopplysninger og følge opp kontaktperson i henhold til Misjonssambandets personvernerklæring (les mer på nlm.no/personvern).