Bilde av mennesker på møte med bibel og notatbok.

Innmelding av misjonsfellesskap

Misjonsfellesskap er samlebetegnelsen på alle typer fellesskap i Misjonssambandet, både smågrupper og store, åpne fellesskap.

Fellesskap som har betalende medlemmer under 26 år kan kvalifisere til Frifond-støtte og bruker skjemaet for Misjonssambandet ung.

Mer info om Frifond-støtte finner du her.

Dette skjemaet gjelder misjonsfellesskap med hovedmålgruppe voksne og familier, det vil si fellesskap som ikke kvalifiserer til Frifond-støtte.

Dersom det er et lag for barn og unge som skal meldes inn, bruk skjemaet for Misjonssambandet ung.

Innmeldingsskjema misjonsfellesskap

Sted/adresse: Hvis fellesskapet har et fast samlingssted, oppgi navn på samlingslokalet, gateadresse og postnummer/sted. Hvis ikke, oppgi et POSTNUMMER som markerer hvor laget har sentrum for sin virksomhet.

Er fellesskapet internasjonalt/flerkulturelt? *

Målgruppe for fellesskapet

Målgruppen for laget definerer hvem fellesskapet er åpent for, det er ikke en beskrivelse av hvem som faktisk deltar.

  • Alle aldre: Fellesskapet er åpent for alle uavhengig av alder og familiestatus
  • Familier: Fellesskapet retter seg mot familier med barn
  • Voksne generelt: Fellesskapet er åpent for alle voksne
  • Unge voksne: Fellesskapet retter seg mot aldersgruppen 26-35 år
  • Senior: Fellesskapet er bare åpent for godt voksne

 

Arrangerer fellesskapet åpne møter eller er møtene for medlemmer? *
Velg den aldersgruppen som best samsvarer med målgruppen for fellesskapet: *
Er fellesskapet åpent for begge kjønn? *

Ansvarlig leder/styreleder for fellesskapet

Beskrivelse av misjonsfellesskapet

Ved innmelding av misjonsfellesskap vil Misjonssambandet lagre nødvendige personopplysninger og følge opp kontaktperson i henhold til Misjonssambandets personvernerklæring (les mer på nlm.no/personvern).