Tekstplakat Indonesia barn

Ungdommer lovsynger

Engasjerte kristne

NLM arbeider for å utruste indonesiske kristne til å nå sine egne.

Kvinne bærer kurver

Bærekraftig bistand

Samarbeid og opplæring er nøkkelen til å gi lokalsamfunn bedre livsvilkår.

Sangstund

Verdig liv

NLM arbeider for å redusere stigma overfor mennesker med psykiske utfordringer.

Barn er fremtiden

– Barna er fremtidens kirke, sier Sondang, som leder en barneklubb på Sumatra i Indonesia. – Når vi underviser barna, vil de få en sterkere tro på Gud.

Mye av NLMs arbeid i Indonesia er særlig rettet mot barn. Det gjelder ikke minst i det evangeliske arbeidet, for selv om Indonesia har flere millioner kristne og mange levende kirkesamfunn, er det stadig behov for opplæring og utrustning av barne- og ungdomsledere.

Derfor legger vi stor vekt på opplæring av søndagsskolelærere. Flere MAKS hjelp-hefter med andakts- og aktivitetsopplegg har blitt oversatt til indonesisk og tilpasset til indonesisk kultur.

Vil du laste ned filmen? Gå til nedlastingssiden.

Trygghet og utdannelse

I tillegg til det evangeliske arbeidet er et av våre viktigste satsingsområder arbeid for barns utvikling og utdanning. Vi bidrar også i arbeid for å hjelpe barn til å bearbeide stress og traumer i forbindelse med naturkatastrofer.

Noen av våre utsendinger arrangerer undervisning og læringsaktiviteter for indonesiske barn, blant annet på et barnehjem, så de kan få utdannelse og bidra til samfunnsutviklingen. Vi driver også barneklubber for å motivere barna til å prioritere utdanning, samt at vi bistår voksne som ønsker å fullføre skolegang gjennom voksenopplæring.

 

En tent og utrustet kirke

Til tross for at det i enkelte deler av Indonesia finnes mange kristne, er mange av landets 260 millioner innbyggere ikke nådd med evangeliet. Indonesia har verdens største muslimske befolkning, i tillegg til flere andre religioner og stor utbredelse av folketro. Landet har også flere hundre ulike folkegrupper. Flere av disse bor i vanskelig tilgjengelige områder hvor Jesu navn er helt ukjent – og ofte er det langt enklere for nasjonale kristne enn for vestlige misjonærer å få innpass i disse områdene.

Kunnskapsrike og motiverte menighetsledere og -arbeidere er derfor en viktig forutsetning for sunn og strategisk kirkevekst. Med gode ledere står menighetene bedre rustet til å inspirere og tjene eksisterende medlemmer – men de har også større muligheter til å nå lenger ut med evangeliet til sine egne landsmenn- og kvinner.

NLM ønsker å se indonesiske kristne utrustet og tent til å leve et liv som er et vitnesbyrd i ord og gjerning. Vi er opptatt av at indonesiske kristne skal se viktigheten av å gå videre med evangeliet – og bli bevisste på at de også har del i misjonsoppdraget. Vi arbeider sammen med lokale kirker og kristne og støtter teologisk utdanning og opplæring på flere steder. Slik kan ungdommer som Sondang få styrket misjonskallet og få et godt grunnlag for tjenesten videre.

NLM støtter også flere evangelister som allerede er i gang med arbeid blant unådde folkegrupper. Og NLM er selv direkte til stede blant to av disse folkegruppene med ulike typer prosjekter og arbeid.

I tillegg har NLM vært initiativtaker i etableringen av en indonesisk versjon av ledertreningskurset Sharpen Your Interpersonal Skills (SYIS). Vi er fortsatt med som rådgivere. Gjennom trenings- og mentorprogrammer oppmuntres og utfordres også lokalmenigheter og lokale kirker til å tjene sine naboer.

Ungdommer lovsynger
Marius Bergersen

Hjelp til psykisk syke

I det indonesiske samfunnet er mennesker med mentale utfordringer stigmatisert. Mange familier velger enten å skjule eller å sende bort familiemedlemmer med psykiske plager eller lidelser – delvis på grunn av skam, delvis på grunn av mangel på kunnskap, og delvis på grunn av et svært mangelfullt helsetilbud og støtteapparat for psykisk syke og deres pårørende.

NLM arbeider for å redusere stigma og bedre rettighetene for mentalt syke. Gjennom å sette psykisk helse på dagsorden, ønsker vi å arbeide for at psykisk sykdom skal bli møtt på lik linje med fysisk sykdom, slik at mennesker kan få den hjelpen de har behov for og få et verdig liv.

Sangstund
Marius Bergersen

Formidler Guds kjærlighet i praksis

NLMs utsendinger og lokalt ansatte arbeider i fattige lokalsamfunn. Vi er opptatt av at bistandsarbeidet skal være bærekraftig, og vi legger stor vekt på å samarbeide med lokalsamfunnene om både å definere behov og å finne gode løsninger på dem.

Vi gir blant annet opplæring innen helse, hygiene, ernæring, landbruk, utviklingskunnskap og yrkesrettede kurs, og vi samarbeider med lokale myndigheter, helsepersonell og lokalbefolkningen.

Kvinne bærer kurver på hodet
Marius Bergersen

Bønneemner

  • Be for våre lokale medarbeidere, og om at de må bli utrustet og frimodige til å dele evangeliet videre.
  • Be for vårt utstrakte arbeid blant unådde folkegrupper.
  • Be om at Gud kaller indoneserne til tro og omvendelse.
  • Be om vekkelse i Indonesia.
  • Be for våre sosiale prosjekt og for våre helseprosjekter. Be om at vi kan være lys og salt i vårt diakonale arbeid og kan vinne tillit hos lokalbefolkningen.
  • Be for arbeidet vi har blant barn i Indonesia. Be om at barna får møte og bli kjent med Jesus som sin frelser.
  • Be for vår nyoppstartede business i Indonesia. Be om at mennesker må komme til tro gjennom våre bekjentskaper og relasjoner.
  • Be om helse, styrke og kraft til alle utsendingene i Indonesia. Be om visdom til å lede arbeidet på en god måte og etter Guds plan.
  • Be om trivsel og beskyttelse for alle barna til utsendingene.
  • Be for arbeidet blant flyktningene. Be om at de får erfare Jesu kjærlighet gjennom vårt arbeid.

 

Flere videoer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Indonesia, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra feltet her.