Tekstplakat månedens misjonsfelt juni 2024 Nord-Afrika. Bilde av mann på marked

kappekledd person i smug

Støtte lokale kristne

Kristne i Nord-Afrika må ofte leve ut troen i skjul. Vi vil støtte dem.

Kvinne holder mobil

Jesus på internett

Mange lærer først om kristen tro på nett. De må følges på trosreisen.

Muslimsk mann

Teltmakere

Kristne studenter kurses i å vitne for muslimske medstudenter.

Midt i mulighetene

Misjon handler om å gå gjennom åpne dører – for Gud vil at flere skal få høre om ham, og han legger muligheter i vår vei, der vi er og dit han leder oss.

Nord-Afrika tiltrekker seg internasjonale studenter fra hele det fransktalende Afrika. Mange av dem er kristne, og de har en enorm mulighet til å være vitner for sine muslimske medstudenter – en del av befolkningen som våre egne utsendinger ikke så lett kan nå.

Derfor samarbeider utsendingene våre med en lokal menighet for å utruste disse studentene. Gjennom teltmakerkurs blir de bevisstgjort om at de er kalt til å være lys i hverdagen – og de blir utrustet til å være ambassadører for Guds rike på universiteter og høyskoler. Slik kan vi gå sammen i arbeidet, så enda flere får høre de gode nyhetene om Jesus.

I filmen denne måneden får du høre mer om dette arbeidet:

Vil du laste ned filmen? Gå til nedlastingssiden. 

   

Kristen tilstedeværelse

Nord-Afrika er Misjonssambandets nyeste misjonsfelt. Det tar tid å etablere seg, men utsendingene våre har blitt godt kjent med land og folk, kartlagt og definert satsingsområder og bygd seg opp et kontaktnett. Vi er glade for at vi nå har på plass langsiktige planer og igangsatt langsiktige prosjekter.

Det er få kristne i Nord-Afrika. Svært få. I enkelte større byer finnes det noen offentlige kristne fellesskap, men andre steder, som i byen der Misjonssambandet har etablert sin hovedbase, finnes det bare noen få små husmenigheter. Mange steder finnes det ingen – de få kristne lever som troende i hemmelighet, alene, for alternativet er å risikere å miste alt.

Derfor er hovedstrategien for arbeidet veldig enkel: Vi skal være til stede – som vitner, som venner og som en støtte for troende under krevende forhold.

  

Vitner i hverdagen

Utsendingene våre ønsker å være vitner i hverdagen – vitner for mennesker som av ulike grunner er nysgjerrige på kristen tro.

De ønsker også å være medvandrere for åndelig søkende mennesker. Mange kristne i Nord-Afrika forteller at de først ble kjent med kristen tro gjennom internett. Etter hvert har de behov for å lære mer, diskutere trosspørsmål og oppleve et fellesskap – og våre utsendinger kan stille opp for dem som har kommet til et punkt på sin trosreise der de har behov for å samtale med noen ansikt til ansikt – enten ved å være det ansiktet, eller ved å fungere som kontaktformidlere.

Og ikke minst vil vi være en støtte for dem som har tatt et valg, tatt imot Jesus som sin frelser og opplever de vanskelige konsekvensene av det valget.

Utsikt over hustak i ørkenby
Privat

Variert arbeid

Landene i Nord-Afrika var et av sentrene for tidlig kristendom, men i dag er regionen stengt for tradisjonell misjonsvirksomhet. Samtidig er flere steder preget av sosiale problemer, høy arbeidsledighet og mye fattigdom, og landene i regionen tillater derfor kristne fagfolk.

Misjonssambandet samarbeider med flere ulike organisasjoner for å bidra med ulike typer fagkompetanse, og vi har etablert en egen lokal organisasjon for å kunne starte egne prosjekter.

Vi er i gang med å ta i bruk metodikken Use Your Talents (UYT), som lærer enkeltmennesker, lokalsamfunn og menigheter til å bli bevisst på de ressursene og evnene de allerede har tilgjengelig, slik at de med små midler kan oppnå endring og bedring av livsvilkår. Flere kurs har allerede blitt gjennomført, hovedsakelig blant lokale troende. Målet er å etablere en lokal prosjektgruppe med representanter fra flere ulike organisasjoner i landet.

Frukt og grønnsaker på marked
Annie Spratt - unsplash.com

Vi har også etablert et foreldreveiledningsprosjekt, for å bidra til at barn som lever under vanskelige forhold kan få oppleve god omsorg. Prosjektet vil trene opp profesjonelle omsorgsgivere (folk som jobber med barn), som så igjen vil drive foreldreveiledningsgrupper. Gjennom disse gruppene vil foreldre lære om viktigheten av god kommunikasjon og hvor viktig relasjonen mellom foreldre og barn er for barnets utvikling.

Funksjonsnedsettelse er både en medvirkende årsak til og et resultat av fattigdom. I deler av Nord-Afrika eksisterer fortsatt fordommer som at funksjonsnedsettelse er en straff fra Gud. Derfor har vi nylig startet et pilotprosjekt rettet mot barn med funksjonsnedsettelser og deres familier. Gjennom opplæring, støtte og nettverksmuligheter, håper vi å endre den skadelidende oppfatningen som eksisterer i samfunnet, og legge til rette for at disse barna får muligheten til et godt liv med muligheter, respekt, rettigheter og verdighet.

I tillegg arbeides det med å få i gang et pilotprosjekt innen bærekraftig matproduksjon med lavt vannforbruk. Vann er en stor mangelvare i regionen, og gjennom å gi opplæring og kunnskap om nye metoder for jordbruksdrift, kan mange få stor hjelp i en krevende hverdag.

Mann med krykker sitter på benk
Federico Scarionati - unsplash.com

Krevende forhold

Den politiske og religiøse situasjonen i Nord-Afrika gjør arbeidet krevende. Regionen opplever tidvis konflikter og uroligheter, og våre utsendinger må være forsiktige både i hverdagen og med tanke på informasjonen som deles om arbeidet.

Vi håper du vil huske på både utsendingene, befolkningen generelt og særlig de kristne i regionen i bønn. Du finner bønneemner i faktaboksen under.

Samtidig oppfordrer vi spesielt våre mindre misjonsfellesskap (misjonsforeninger, bibelgrupper osv.) til å ta ansvar både som forbedere og som informasjonsformidlere. Ta kontakt med ditt lokale regionkontor for å få mer informasjon om arbeidet og hvordan denne kan deles videre.

Bønneemner

  • Be om at de nye kristne må få bli godt integrert i den lokale kirka, og be for samhold og forsoning blant de kristne i landet.
  • Be for den lokale kirken i "Safir", be om at den må få vokse både i kvalitet og kvantitet.
  • Be for de "ensomme" kristne sør i landet, og da særlig i "Marble" - be om styrke og om flere som kommer til.
  • Be for byen "Keshi" og for den ene kristne i byen. Be om at de gode nyhetene må få nå ut til denne regionen.
  • Be for de mange byene og fylkene hvor det ikke bor en eneste kristen - be om at noen må få kall til å være lys og salt der.
  • Be for teltmakerklassen som har startet i "Safir" og for dem som deltar der - at Gud må få jobbe med dem og lede dem dit han vil ha dem.
  • Be for alle migrantene som oppholder seg i landet.

   

Flere videoer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Nord-Afrika, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene HER.