Plakat

Evangelist og misjonær på motorsykkel

Evangelisering

I Vest-Afrika arbeider misjonærene side om side med lokale evangelister.

Åker

Livsgrunnlag

I Mali arbeider NLM for å gjenopprette ødelagte jordbruksområder.

Barn

De minst nådde

NLM arbeider blant to unådde folkegrupper. Jevnlig samles nå flere hundre barn til leir!

Evangeliet til unådde

– Å evangelisere til mitt folk er veldig spennende, sier Tiémoko. Han er en lokal evangelist som arbeider side om side med misjonærene våre blant mahoufolket nord i Elfenbenskysten.

Mahoufolket har sterke bånd til tradisjonell afrikansk religion, og det kan være en lang prosess for dem å ta innover seg evangeliet om nåden i Kristus.

– De føler at de ikke kan leve uten ofringer, forklarer Tiémoko. Han har selv har følt denne kampen tett på kroppen, og kan fortelle at før han ble en kristen, var han besatt av en ånd.

Men Tiémoko er nå en ivrig evangelist, som tålmodig arbeider for at flere skal få kjenne den friheten han selv har fått oppleve. – Jeg vet at vi kommer til å lykkes, smiler han.

Vil du laste ned filmen? Klikk på papirflysymbolet for å finne link til nedlastingssiden, eller klikk på "vimeo" nederst til høyre i avspilleren.

Det nytter

NLM arbeider i to land i Vest-Afrika: Elfenbenskysten og Mali. Arbeidet i landene har felles administrasjon i Abidjan i Elfenbenskysten, mens vi i dag av hensyn til sikkerheten kun har voksne utsendinger i Mali.

Helt siden oppstarten i 1984 har målsettingen vært å nå unådde folkegrupper i regionen. Vi arbeider særlig blant to folkegrupper, en i hvert av landene.

Misjon blant disse folkegruppene har lenge vært sett på som umulig av mange nasjonale kristne, men vi ser at arbeidet nytter. Flere blir kristne, og vi får også gradvis flere lokale medarbeidere.

Det arbeides for tiden med bibeloversettelse, i tillegg til mediearbeid. Vi har også et nært samarbeid med vår lille samarbeidskirke i Elfenbenskysten.

    

Omsorg for hele mennesket

En viktig del av arbeidet vårt i Vest-Afrika er diakonale prosjekter. Gud har kalt oss til å formidle hans kjærlighet i ord og handling, vise omsorg for hele mennesket og hjelpe dem som lider.

Derfor har vi i mange år arbeidet med både helsefremmende og utdanningsfremmende tiltak. I tillegg har vi et stort Norad-støttet prosjekt for å reparere jordbruksarealer som har blitt skadet og ødelagt av gullgraving i Mali. Det ødelegger livsgrunnlaget for lokalbefolkningen og fører til konflikter. I samarbeid med lokalbefolkningen fylles hullene igjen og nye trær plantes, så det igjen blir grunnlag for liv og en bærekraftig lokaløkonomi.

Utsendingene som arbeider med disse diakonale prosjektene formidler Guds kjærlighet gjennom innsatsen de legger ned og lever som kristne vitner i hverdagen. Slik får de være med på å velsigne et helt lokalsamfunn, samtidig som de får være vitner om en kjærlig Gud gjennom ord og handling. Det er det vi kaller å gi mennesker håp for livet – og evigheten.

Åker
Grønn åker:Store områder som før var utarmet av gullgraving har nå allerede gitt gode avlinger. Kjersti Gangstø

Vær med i bønn

Arbeidet NLM driver i Vest-Afrika er fremdeles nybrottsarbeid. Den politiske situasjonen i regionen er også tidvis spent.

Vær gjerne med og be for utsendingene våre og de lokale kristne. Be om at arbeidet vårt må bære frukter, så vi kan få være med og utgjøre en forskjell for mennesker, for både livet og evigheten.

Bønneemner

 • Be om at Gud skaper fred, forsoning og samhold i alle landene i Vest-Afrika.
 • Be om at Gud kaller på mennesker i Mali og i Elfenbenskysten.
 • Be om at Gud styrker kirken i Elfenbenskysten og de troende i Mali.
 • Be for de mange syke i Mali og i Elfenbenskysten. Be Gud om å gi flere nådegaver til å helbrede.
 • Be om at bibeloversettelsesarbeidet får ha god fremdrift, så mahoufolket og malinkefolket får hele Bibelen på sitt eget språk.
 • Be om at det blir diktet flere kristne sanger på det lokale språket, og at morsmålet brukes når man ber, forkynner og feirer gudstjenester.
 • Be om at Gud velsigner gruveprosjektet i Mali, så jorda der på nytt kan gi grøde og bedre levevilkårene i området. Be om at Gud må lede panleggingen av nye prosjekter.
 • Be om at Gud velsigner kvinnearbeidet i Elfenbenskysten. Be om at Gud må vise oss hvordan tomter og bygningsmasser skal brukes og forvaltes.
 • Be om at Gud gir misjonærene glede og fred i tjenesten og verner dem fra frykt og all fare.
 • Be om at barna til misjonærene får være trygge og trives på skolen, med venner og hjemme.
 • Be om at Gud kaller flere misjonærer til å arbeide på feltet.

 

Flere videoer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Vest-Afrika, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra feltet her.