Tekstplakat ungdommer rundt bål

Folkemengde i gate

Multikulturelt samfunn

Mange mennesker i Norge har svært lite kontakt med kristne, og mange av våre naboer tilhører unådde folkegrupper.

Unge menn prater.

Fellesskap

Vi er skapt til fellesskap. NLM ønsker å bygge varme og inkluderende fellesskap over hele Norge.

Ungdommer leker.

Barn og unge

Gjennom barnehager, skoler, leirer og mange andre tilbud vil NLM bringe evangeliet til den oppvoksende generasjonen.