Tekstplakat Månedens misjonsfelt Japan april 2020. Bakgrunn: Ung japansk mann går på gaten

Kvinne i kimono i tempel

Kulturell identitet

Japaneres liv er preget av både sekularisme og shintoismen og buddhismen.

Businessmann på tog

Hektisk hverdag

Ungdommer og yrkesaktive voksne har travle dager og er vanskelige å nå.

Eldre kvinne bærer papirer

Trenger fornyelse

I mange menigheter er gjennomsnittsalderen høy, og dåpstallene har gått ned.

Et hektisk samfunn

– Jeg hadde ikke tid til å gå i kirken, forteller Chihiro (18) i filmen denne måneden. Hun er ikke alene, for mange i Japan har travle dager og lite tid til kirkelige aktiviteter. Det viser også igjen i menighetene, hvor det i mange steder knapt finnes ungdommer i skolealder og yrkesaktive voksne, særlig menn.

Misjon i Japan kan oppleves tidkrevende, og særlig disse gruppene har vist seg vanskelig å nå. Men vi ser at små frø som plantes hos dem på søndagsskolen eller via kristne familiemedlemmer kan spire senere. Chihiros mor ble kristen da datteren var liten, og på videregående ble Chihiro minnet på det hun hadde lært som barn.

– Jeg fikk øynene opp for hvor viktig bønn hadde vært for meg gjennom både gode og vonde tider. Dette førte til at jeg igjen begynte å delta på gudstjenester i kirken, fordi jeg ønsket å lære mer om Jesus, forteller hun.

Vil du laste ned filmen? Gå til nedlastingssiden.

En gryende fornyelse

NLMs samarbeidskirke i Japan, Vest-Japan evangelisk-lutherske kirke (VJELK) ble startet i 1962, tretten år etter at NLM først startet arbeid i landet. Mye har skjedd siden da, og kirken er i dag et levende fellesskap med mange menigheter i en av verdens minst nådde nasjoner.

Samtidig er de fleste menighetene små, og de siste årene har man sett mindre vekst og fornyelse i både arbeidsmetoder og medlemstall i kirken.

Heldigvis ser man nå et gryende skifte i kirken. Flere unge melder seg til tjeneste og kirken har tatt inn over seg viktigheten av å nå de unge. 

For å satse mer på ungdomsarbeidet har VJELK for første gang ansatt en nasjonal ungdomsleder, Shinki Takahira. Sammen med en utsending fra NLM og en fra FLM (Finnish Lutheran Mission) utgjør han et team som spesielt vil arbeide med ungdommer innen VJELK.  

Eldre kvinne bærer papirer på kirkekontor
Aldrende kirke:De fleste kirker i Japan har flest eldre medlemmer og sliter med å nå ut til unge. Men nå prøver både NLM og vår samarbeidskirke å snu denne trenden. Marius Bergersen

Krevende misjonsarbeid

Til tross for lang tids misjonsinnsats og fremvekst av flere kirkesamfunn er japanerne fremdeles blant verdens minst nådde folkeslag. Av en befolkning på over 126 millioner er bare mellom 1–2 % kristne, og under halvparten av dem igjen er evangeliske kristne.

Japans kultur og det japanske åndslivet er sterkt preget av synkretisme, med buddhisme og shintoisme som de to dominerende religiøse påvirkningene, både historisk og i dag.

Men samtidig er Japan et av verdens mest sekulære land. Religiøse tradisjoner og tankegods er svært viktig både i samfunnet og for folks identitet, men undersøkelser har vist at mange samtidig oppgir at de ikke har noen religiøs tilknytning.

Kvinner i kimono drikker fra tempel-fontene.
Religiøse tradisjoner:Mange japanere regner seg som ikke-religiøse, men shintoistisk og buddhistisk tro og ritualer er likevel en sentral del av både hverdagslivet og den japanske identiteten. Marius Bergersen

Finner kontaktflater

Som nevnt er også det hektiske japanske samfunnet en misjonsutfordring. De fleste japanere arbeider svært lange dager, og skoleelever har både lange dager, mye lekser og en rekke skolerelaterte aktiviteter. Dermed er det pensjonister og hjemmeværende mødre med små barn det er lettest å invitere med i kirken.

Kontaktskapende og relasjonsbyggende arbeid, ofte en-til-en eller i små grupper, er derfor svært viktig. Mange av NLMs misjonærer bruker mye tid på dette, gjennom for eksempel engelskklasser, bibelgrupper og sosiale initiativ.

Særlig engelskklasser er et populært tilbud som også tiltrekker seg ungdommer og yrkesaktive, fordi mange japanere er svært interessert i å lære og praktisere engelsk og lære mer om vestlig kultur. Vi driver også studentarbeid i samarbeid med den japanske skolelagsbevegelsen.

I tillegg har NLM i over 60 år blant annet drevet en barnehage i Kobe, men grunnet nye regler fra myndighetene er denne nå i ferd med å legges ned. Dermed forsvinner en viktig kontaktflate for misjonsarbeidet, og det relasjonsbyggende arbeidet blir enda viktigere.

Forretningsmenn i t-banevogn
Lange arbeidsdager:Japanere har svært høy arbeidsmoral og mange arbeider lange dager med lite fri. De har ikke tid til å gå i kirken. Marius Bergersen

Langsiktig misjon

Prisnivået i Japan er høyt i forhold til de fleste av NLMs andre misjonsland, og dermed er det også dyrt å drive misjon. Samtidig er det nødvendig. Sammen med vår samarbeidskirke ønsker vi å nå ut til stadig nye mennesker – og vi er særlig takknemlig for at kirken nå ser viktigheten av å satse mer strategisk på arbeid blant barn og unge.

Man ser sjelden store vekkelser i Japan, og det meste av misjonsarbeidet handler om å disippelgjøre enkeltmennesker over tid. Derfor krever misjon blant japanere både tålmodighet og utholdenhet, selv når man ser få resultater. Mange japanere som kommer til tro, forteller at det første frøet ble sådd for mange år siden – noen sår og andre høster.

     

Støtt arbeidet

Vær med og be om vekkelse over Japan. Mange japanere fyller livet med arbeid, eiendeler og materielle goder, men kjenner likevel på en tomhet. Vi har godt nytt å fortelle dem!

Bønneemner

  • Japan har hatt relativt lave smittetall de første månedene av koronapandemien, men mange frykter at tallene er underrapporterte. Japan har også en aldrende befolkning. Be om visdom for japanske myndigheter og helsepersonell, og om beskyttelse over nasjonen.
  • Be også om beskyttelse for utsendinger og lokale medarbeidere og andre kristne. Be om at kirken må finne gode måter å være lys og salt i denne tiden, og at den pågående krisen kan føre til vekkelse. Takk for at våre misjonærer får være til stede i denne tiden.
  • Be om at Guds ord må nå ut i hele Japan og at mennesker må få et møte med Jesus, verdens frelser.
  • Be om godt samhold mellom misjonærene og et godt samarbeid med lederne i samarbeidskirkene.
  • Takk for den gode oppstarten som har vært for nysatsingen på ungdom i NLMs samarbeidskirke VJELK. Be om velsignelse over det videre arbeidet.
  • Be for alle misjonærbarna, om Herrens beskyttelse og velsignelse over dem.
  • Be for mediearbeidet i Japan, og alle som er med i dette arbeidet for å bringe Guds ord ut gjennom ulike mediekanaler.
  • Takk for alt Aobaen barnehage i Kobe har fått bety for barn, foreldre og nabolag i snart 70 år. Be om at avviklingen de neste par årene blir en god tid for de barna som skal gå der.

 

Flere videoer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Japan, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra feltet her.