Plakat månedens misjonsfelt mai sør-amerika To barn og en kvinne sitter i veien med ryggen til

Offerplass

Folketro

For mange i Sør-Amerika er katolsk lære blandet med folketro og ofringer.

Kristus-statue

Én vei til frelse

NLM og samarbeidskirkene våre vil fortelle flere om friheten i Kristus.

Undervisning

Kristne ledere

En viktig del av arbeidet er utdanning og utrustning av flere kristne ledere.

Misjon i en annerledes tid

Koronapandemien påvirker både kirkeliv og NLMs misjonsarbeid over hele verden – ikke minst i Sør-Amerika, hvor Peru og Bolivia har innført noen av de strengeste tiltakene internasjonalt, med bl.a. portforbud.

Likevel er de fleste av misjonærene våre fortsatt på plass og finner nye måter å arbeide på. Mye planlegging av fremtidig arbeid i ulike prosjekter kan fortsatt gjøres som vanlig, og i tillegg bruker misjonærene mye tid på oppfølging av ledere, lærere og frivillige, lager og holder andakter på enten video eller lyd og prater med folk på telefon.

I denne videoen samtaler stedlig representant Marianne Thormodsæter Lindtjørn med to av misjonærene våre, Ingebjørg Martinussen og Atle Ølstørn, om arbeidet i Peru og Boliva – både hvordan det er til vanlig og situasjonen akkurat nå:

Vil du laste ned filmen? Gå til nedlastingssiden.

Små, men ivrige kirker

NLM startet arbeid i Sør-Amerika i 1978. Etter hvert som arbeidet vokste, ble det dannet lutherske kirker i både Peru og Bolivia: Iglesia Evangélica Luterana – Perú (IEL-P) i Peru i 1995 og Iglesia Cristiana Evangelica Lúterana (ICEL) i Bolivia i 1997.

Kirkene vokste frem som et resultat av NLMs arbeid og er i dag våre samarbeidskirker i de to landene.

IEL-P og ICEL er små kirkesamfunn, og de har hatt flere utfordringer de siste årene. Kirker som står for en klassisk evangelisk kristen lære sliter i motbakke. Selv om den katolske kirken har en sentral plass i kulturen, er troslivet for de fleste preget av alt annet enn dogmatisk kristen tro. Folketro og hedenske tradisjoner, Moder Jord-tilbedelse og helgen- og forfedredyrking er svært utbredt. I tillegg vender mange seg til mer karismatiske kirkesamfunn, og materialismen og nye religiøse bevegelser har også grepet om seg de siste tiårene.

Samtidig har vi mange trofaste tjenere i kirkene som legger ned en stor innsats og har et brennende ønske om at flere skal bli kjent med evangeliet og få oppleve frigjøringen i Jesus Kristus.

Mange pastorer, andre ansatte og frivillige medarbeidere i kirkene ofrer mye for troen sin. Vi er svært takknemlige for den trofastheten vi ser hos mange av de troende, og vi oppfordrer dere til å huske på dem i bønn.

Offerplass
Synkretisme:For mange er folketro en viktig del av troslivet. Kristne og særlig katolske ritualer kombineres med tilbedelse av helgener, forfedre og Moder Jord. Her et offeralter ved en Kristus-statue. Brit Kari Urdal

Krevende og spennende nybrottsarbeid

NLM og samarbeidskirkene våre vil fortsatt nå nye folkegrupper og områder med evangeliet og driver eller er i ferd med å starte opp nybrottsarbeid flere steder.

Blant annet er det vedtatt en storsatsing inn mot folkegruppen aymara, hvor man ønsker å plante fem nye menigheter i området rundt Titicacasjøen og i Tacna. Arbeidet vil også ta sikte på å bidra diakonalt inn i lokalsamfunnet.

Også i Cusco er det ny giv i nybrottsarbeidet. For et par tiår siden begynte NLM og samarbeidskirken vår, Iglesia Evangélica Luterana – Perú (IEL-P), et arbeid i byen, og etter hvert vokste det frem en liten luthersk menighet.

Men nybrottsarbeid kan være sårbart. Etter noen år avsluttet misjonærene sine perioder eller ble plassert andre steder i landet, og for et forholdsvis lite kirkesamfunn som IEL-P ble det krevende å bære arbeidet videre, og etter flere utfordringer dabbet arbeidet av.

Noen av de trofaste medlemmene har de siste årene gått i en menighet et stykke utenfor byen, men denne lille flokken har beholdt brannen for å nå flere i Cusco med evangeliet. De ønsker å nå mennesker – særlig studenter og barnefamilier – der de er. Nå ønsker de å bygge opp igjen arbeidet i Cusco by, med støtte fra misjonen. Og de vil ta lærdom av hvordan det gikk forrige gang.

Det er også svært gledelig å se at misjonsgløden vokser i kirkene. Kirken i Peru sendte ut sine tre første misjonærer i 2019, og det er bevissthet blant lederne om det kristne kallet til å gå videre med evangeliet – og viktigheten av å formidle dette også i forkynnelsen.

 

Fortsatt behov for støtte

Samarbeidskirkene våre i Bolivia og Peru er selvstendige kirker som selv tar mye ansvar for å bære arbeidet videre. Samtidig trenger de fremdeles hjelp. Flere av NLMs misjonærer virker derfor i ulike støtteroller inn mot kirkene.

Misjonærene er engasjert i bibelundervisning, oppfølging av pastorer, øvrig lederopplæring og rådgivning inn mot både lokalmenigheter og kirkeledelse sentralt.

Ikke minst er satsingen på det teologiske seminaret SETELA og bibelskolen CLET viktig for opplæring og utrustning av lokale kristne ledere i Sør-Amerika. På SETELA, som er eid av misjonen og ligger i Arequipa, tilbys en femårig utdannelse i teologi. Her utdannes fremtidens lutherske kirkeledere i Equador, Bolivia og Peru.

Undervisning i klasserom
Utdanne ledere:En viktig del av NLMs arbeid er utdanning og utrustninga av kristne ledere. Margrethe Bakke

Satser på barn og unge

NLM har en lang tradisjon for å legge vekt på arbeid blant barn i både det evangeliske og det diakonale arbeidet. Det er ikke minst også tilfelle i Sør-Amerika. De siste årene har også arbeid med ungdommer og familier blitt tillagt stor vekt.

For relativt små kirker kan det være en utfordring å tilpasse seg nye tider og en ny ungdomskultur, så vi satser særlig på opplæring av nye ungdomsledere.

Sammen med kirkene har vi et bredt barne- og ungdomsarbeid med fokus på disippelgjøring og trosopplæring. Blant annet har vi flere leirsteder.

Det drives også et utstrakt skolearbeid i samarbeid med kirkene. Vi støtter driften av flere skoler, blant annet den svært anerkjente Jesús Maestro i Cochabamba. I tillegg støtter vi driften av barnehager og internat for skoleelever.

Kristus-statue
Verdens frelser:De fleste i Peru og Bolivia regner seg som katolikker, men mange kjenner ikke Jesus Kristus som den eneste veien til frelse. Torgeir Henden

Hjelp til familier

I det andinske samfunnet handler mye om å bli best, ikke minst i skolesammenheng. Dette fører ofte til et samfunn som glemmer sine kristne verdier.

Derfor har NLM og IEL-P de siste årene hatt et Norad-støttet utviklingsprosjekt i Peru hvor man har vært opptatt av familiene og verdiene i samfunnet. Dette prosjektet er nå avsluttet, og kirken har valgt å fortsette med et familieprosjekt i mindre skala i Arequipa, Cusco, Puno, Cruzero og Tacna. De skal blant annet jobbe med sosial kompetanse, konfliktløsning, positiv oppdragelse og ekteskapskurs.

I 2018 startet NLM og ICEL også opp et lignende prosjekt i Bolivia, som fungerer godt.

Målet med familieprosjektene er å forandre samfunnet innenfra, samtidig som man utvikler velfungerende lokalmenigheter.

 

Støtt arbeidet

Vær med og be for arbeidet i Peru og Bolivia. Selv om de aller fleste regner seg som katolikker, kjenner de ikke Jesus som verdens håp og den eneste veien til frelse. Folketroen sitter dypt hos mange.

Bønneemner

  • Be for Peru og Bolivia, for samarbeidskirkene våre og andre kirker, for våre lokale medarbeidere og for utsendingene nå under koronapandemien. Be om visdom og ledelse for alle ledere, og om beskyttelse fra smitte og sykdom.
  • Be for de nasjonale kirkene i Bolivia og Peru. Be om livskraftige lokalkirker. Be om visdom i samarbeidet, og om at Gud vil kalle mennesker til tjeneste i kirkene.
  • Takk for misjonskallet som er i ferd med å vokse frem, at kirkene må leve misjonerende liv.
  • Be for satsingen inn mot aymara som en mindre nådd folkegruppe og de ulike nybrottsprosjektene.
  • Be for det teologiske seminaret SETELA og for arbeidet med nye studieretninger. Be for lærere og studenter og om høyskolegodkjennelse.
  • Be for misjonærfellesskapene, at de får ha det godt sammen. Be om meningsfylte oppgaver, god helse og beskyttelse. Be for de norske barna, om god helse og trivsel i skole og barnehage.
  • Be for familieprosjektene i Peru og Bolivia, om at de kan forandre hverdagen til det bedre for mange barn og ekteskap.

 

Flere videoer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Sør-Amerika, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra feltet her.