Folkemengde

Fly

Flyr for livet

Vi støtter MAFs arbeid med å fly til utilgjengelige områder.

Stillbilde animasjonsfilm

Animert bibelhistorie

Animasjonsfilmene Urithi wa Adamu formidler bibelhistorien på en ny måte.

Evangelist

Går til sine egne

NLM støtter utdanning av evangelister som går videre med evangeliet.