Unsplash

Midt-Norge

Misjonssambandet Midt-Norge omfatter hele Trøndelag, samt Aure kommune i Møre og Romsdal og nord til Rana og Rødøy kommuner i Nordland.

NLM region Midt-Norge har et vidtrekkende arbeid for å nå flere med evangeliet i denne delen av landet. Gjennom nesten 200 store og små misjonsfellesskap, leirarbeid, gjenbruksbutikker, lokalradio og mye annet arbeid formidles både de gode nyhetene om Jesus og kallet til misjon over hele verden.

 

Institusjoner

NLM region Midt-Norge har medansvar for flere barnehager, skoler, leirsteder, gjenbruksbutikker og en lokalradio. Blant annet huser regionen naturbruksskolen Val vgs., som har eget fullskala oppdrettsanlegg.

 

Ressurser

Du finner mer informasjon og nyttige ressurser fra region Midt-Norge i Ressursbanken (husk å filtrere på region Midt-Norge).

Der finner du blant annet informasjon og referater fra regionstyret, oversikt over frivillige forkynnere og andre viktige dokumenter.

Adresse

NLM Midt-Norge, Ole L. Kolstads veg 2, 7088 Heimdal

Kontakt

E-post:midt-norge@nlm.no Telefon: 73 83 58 30 Åpningstider: Mandag - fredag kl 09-15.