To hender møtes

Varsling for frivillige medarbeidere

Her finner du informasjon om varslingsrutiner for frivillige medarbeidere i Misjonssambandet.

 

ENGLISH: For whistleblowing procedures in NLM's international work and projects, click here.  

 

NB! Informasjonen på denne siden gjelder frivillige medarbeidere. For ansatte er det egen varslingsrutine som du finner her. (Lenke til intranett med pålogging)

  

Norsk Luthersk Misjonssamband har mange engasjerte medarbeidere som arbeider frivillig for organisasjonen gjennom tillitsverv, ulike oppgaver på lokalt plan eller på en annen måte er engasjert i Misjonssambandets arbeid. Det er viktig at frivillige medarbeidere skal kjenne seg ivaretatt og oppleve at organisasjonen tar hensyn til både enkeltmennesker og fellesskapet.

Misjonssambandet har egen rutine for varsling av uønskede hendelser og kritikkverdige forhold for frivillige medarbeidere.

 

Eksempel på kritikkverdige forhold er

  • Fare for liv og død
  • Fare for klima og miljø
  • Korrupsjon eller økonomisk kriminalitet
  • Myndighetsmisbruk/maktmisbruk
  • Mobbing/trakassering/uforsvarlig samarbeidsklima
  • Åndelig manipulasjon
  • Brudd på personalopplysningssikkerheten

 

Visse forhold regnes ikke som kritikkverdige forhold. Dette gjelder

  • Forhold som kun gjelder den frivillige medarbeiders eget frivillige forhold/engasjement (f.eks. misnøye med frivillige oppgaver)
  • (Faglig) uenighet i organisasjonens prioriteringer, strategier eller taktiske valg
  • Politiske eller moralske ytringer

Slike forhold skal tas via andre kanaler. Varslinger om slike forhold vil ikke bli behandlet som et varsel.

 

Vi gjør oppmerksom på at varsling er en spesifikk kanal forbeholdt kritikkverdige forhold. Har du forslag til endringer i organisasjonens arbeid e.l. skal du ikke benytte varslingskanalen, men heller ta kontakt med f.eks. regionleder.

 

Rutinen finner du her. (Dokument) 

Skjema for innsending av varsel finner du her. (Dokument)

 

For spørsmål knyttet til varsling for frivillige medarbeidere kan du kontakte regionleder i din region.

De som har behandlet en varslingssak for Misjonssambandet, skal utarbeide en logg (loggskjema finner du her) hvor det fremgår hvordan den ble behandlet, hvem som deltok i behandlingen, og resultatet av varslingsundersøkelsen. Logg og øvrige saksdokumenter skal oversendes personalavdelingen for arkivering.