Photo by Sander van Dijk on Unsplash

Nord-Afrika

Etter den arabiske våren undersøkte Misjonssambandet mulighetene for å sende utsendinger til den arabiske delen av verden. Valget falt på å sende kristent fagpersonell til Nord-Afrika.

Nord-Afrika blir ofte omtalt som Maghreb (eller Maghrib), som er betegnelsen på den delen av Afrika som ligger vest for Nilen og nord for Sahara. Maghreb regnes nå for å bestå av statene Vest-Sahara, Marokko, Algerie og Tunisia, av og til også Libya og Mauritania.

 

Misjonssambandets engasjement

Nord-Afrika er stengt for tradisjonell misjonsvirksomhet, men tillater kristne fagfolk som kan være med og utvikle landene. Misjonssambandet ønsker å arbeide gjennom kristne fagfolk, utvikling og samarbeid med lokale kristne.

På grunn av at dette er et sensitivt område, må vi være forsiktig med hvordan vi informerer, og det er viktig at vi har kontakt med lokale støtteforeninger hvor vi kan gi ut mer informasjon.

De politiske omveltningene skaper store sosiale problemer med høy arbeidsledighet og i enkelte områder stor fattigdom. Misjonssambandet samarbeider med flere organisasjoner for å bedre levevilkårene for marginaliserte mennesker i dette området.

Sikkerhet er også et presserende tema for lokalbefolkningen med stadige konflikter og terror.

 

Kristen historie

Nord-Afrika har historisk sett vært et sentra for kirken. Kjente personer som Augustin, Cyprian og Tertullian kom alle derfra. Mye takket være disse dreide fokuset for kristenheten fra øst til vest og fant etter hvert sin vei også til Norge.

Etter flere arabiske invasjoner er det nesten ingen kristne igjen i området, men noen er det. Særlig gjelder dette blant berbere.

Kontakt

E-post: hsanna (a)nlm.no Telefon: +47 22 00 72 00