Mann som jobber i et skur

Samfunnsutvikling i Nord-Afrika

Nord-Afrika har samfunnsmessige utfordringer og NLM jobber sammen med andre organisasjoner om å løse utfordringene.

Organisasjonsutvikling

Svake og marginaliserte grupper i Nord-Afrika blir ofte glemt av myndighetene. Dette gjør at det har etablert seg flere små organisasjoner som ønsker å bidra til utvikling i sine lokalsamfunn.

Disse organisasjonene trenger opplæring i prosjektstyring, ledelse og økonomi, slik at prosjektene blir levedyktige og kan utrette en forskjell i dette området. NLM bidrar med komptanse og kunnskap. Gjennom kurs og oppfølging som er tilpasset behovet til hver enkelt, får organisasjonene den lærdommen som trengs. Prosjektet er nylig startet opp, og vi ser et stort potensial for at dette skal ha en betydning for de svakeste i samfunnet fremover.

 

Fakta

Budsjett: Kr 700 000 (prosjektet er støttet av Norad)

Kontaktperson: Regionleder Eivind Jåtun, ejaatun@nlm.no