Mann som jobber i et skur

Samfunnsutvikling i Nord-Afrika

Nord-Afrika har samfunnsmessige utfordringer og NLM jobber sammen med andre organisasjoner om å løse utfordringene.

ORGANISASJONSUTVIKLING

Svake og marginaliserte grupper i Nord-Afrika blir ofte glemt av myndighetene. Dette gjør at det har etablert seg flere små organisasjoner som ønsker å bidra til utvikling i sine lokalsamfunn.

Disse organisasjonene trenger opplæring i prosjektstyring, ledelse og økonomi, slik at prosjektene blir levedyktige og kan utrette en forskjell i dette området. NLM bidrar med komptanse og kunnskap. Gjennom kurs og oppfølging som er tilpasset behovet til hver enkelt, får organisasjonene den lærdommen som trengs. Prosjektet er nylig startet opp, og vi ser et stort potensial for at dette skal ha en betydning for de svakeste i samfunnet fremover.


JOBBFORBEREDELSE FOR UNGDOM

I Nord-Afrika er det flere unge som ikke fullfører skolegangen. Dette kan føre til utenforskap og i verste fall radikalisering. I tillegg er det et stort behov for praktisk arbeidskraft i landet.

NLM samarbeider med en lokal organisasjon som driver et arbeidstreningsprogram for ungdom i alderen 19-25 år. Gjennom holdningsskapende arbeid og undervisning får de unge kunnskap og ferdigheter som er nyttige å ha med inn i arbeidslivet.

Målet er at de skal kunne få jobb i etterkant av kurset. Som en del av opplæringen skal de unge være mentorer for yngre ungdom, og enkelte av dem kurses i entreprenørskap. Noen får stipend til å starte sin egen bedrift. Å investere i de unges framtid er viktig for hver enkelt, i tillegg sikres utviklingen i landet.


Kr 1 mill
Prosjektet er Norad-støttet.


Kontaktperson: Regionleder Eivind Jåtun, ejaatun@nlm.no