Fjord

Sørvest

Misjonssambandet sørvest består av kommunene fra Fitjar i nordvest, Eidfjord i nordøst til Kvinesdal i sørøst.

NLM region sørvest driver et rikt og variert arbeid i de fleste kommuner med møter på bedehus, foreninger og andre nære fellesskapsgrupper og ikke minst et stort arbeid blant barn og unge. Regionen er opptatt av å forkynne Guds ord til nye generasjoner og formidle kallet til misjon.

 

Institusjoner

Utenom arbeidet lokalt er det stor aktivitet på de fem leirstedene i regionen med forskjellige arrangement for alle aldersgrupper. Flere lokalradioer, barnehager, grunnskoler og videregående skoler samt bibelskole er også en viktig del av virksomheten. Vi har også gjenbruksbutikker flere steder i regionen.

Arbeidet på bedehusene og i foreningene er delt inn i ni geografiske områder. Du finner mer om disse i ressursbanken.

 

Ressurser

Du finner mer informasjon og nyttige ressurser fra region sørvest i Ressursbanken (husk å filtrere på region sørvest). Her finner du f.eks. skjema for ønsker om talerhjelp, regionens lover mm.

 

Gaver

NLMs gavekonto: 8220 02 90131

Vi ber om at innbetalinger av foreningsgaver gjøres med bruk av KID-kode. Dette sparer oss for administrasjonskostnader.

Ved innbetaling av gaver uten bruk av KID ber vi om at det påføres tydelig informasjon om hva innbetalingen går til og hvem den er fra.

Har du spørsmål om innbetaling av gaver til NLM kan du kontakte regionkontoret eller NLMs hovedkontor - informasjonsavdelingen, tlf. 22007200, e-post: giver@nlm.no

 

Adresse

Region sørvest Jærveien 107, 3. etasje 4318 Sandnes

Kontakt

E-post: sorvest@nlm.no Telefon: 51 82 31 00 Åpningstider: Mandag til fredag kl. 09.00-14.00

Skroll ned for å se leiroversikten.

Alternative visninger:
alle leirer i region sørvest 
(sortert etter dato)
leirer sortert etter leirsted

Finn mer informasjon i artiklene nederst på denne siden! 

Informasjon om påmelding:

  • Deltakerne får plass etter hvert som de blir påmeldt. Epost om bekreftelse av plass (eventuelt med info om venteliste) sendes ut med det samme påmeldingen er fullført. Denne eposten sendes til den som står oppført som betaler. 
  • FAKTURA SENDES UT I ETTERKANT AV LEIREN.
  • Program og eventuell infomasjon sendes normalt ikke per post, men legges under hver enkelt leir her på nettsidene senest 14 dager før leiren. 
  • Avmeldingsgebyr kr. 250,- ved avmelding senere enn 14 dager før leirens start. Bruk gjerne reiseforsikring i slike tilfeller.

 

Aktuelle leirbrosjyrer:

 

Les mer informasjon i artiklene nedenefor:

Påmeldingsvilkår

Leirklubb sørvest

Peterskolen

 

  • Forrige
  • 1