Glade jenter på leir på Holmavatn

Leirklubb region sørvest

Reiser du mye på leir? Bli med i leirklubben og spar penger!

Når du melder deg på en leir kan du samtidig melde deg inn i Leirklubben sørvest. Se avkrysning på påmeldingsskjemaet.

NB. Leirklubben gjelder bare på leirer som er for barn i alder 3 til 14 år.

På barn/voksen-leir er det bare barnet som kan bli medlem og få rabattert pris.

Medlemskapet medfører ingen forpliktelser for medlemmet ut over å betale kr. 100,- i årskontingent (følger kalenderåret). Kontingenten betales på samme faktura som leiren. Som klubbmedlem vil en motta informasjon om nye leirer.

Medlemskapet gir kr. 100,- i rabatt på hver av leirene medlemmet deltar på det året. (Altså en reell rabatt f.o.m. leir nummer to i kalenderåret.)

Medlemskapet fornyes ikke automatisk, men ved å melde seg inn på nytt året etterpå.

Medlemskapet gir ikke andre rettigheter enn rabatt på leirprisen.

Kryss av på påmeldingsskjemaet for "Deltakeren melder seg inn i leirklubben" dersom en ønsker leirklubbmedlemskap.

Dersom en allerede har vært på en leir tidligere i samme kalenderår og er innmeldt krysser en av for "Deltakeren er meldt inn i leirklubben tidl. i år".
(De som allerede er medlem får rabatten også om avkrysningen glemmes.)