Båter Indonesia

Indonesia

Misjonssambandet har hatt utsendinger i Indonesia siden 1975. Fokuset har vært å styrke de kristne og motivere til misjon. Misjonssambandet har jobbet innad i lokale kirkesamfunn og høgskoler.

Den indonesiske republikk er et land bestående av 17 508 øyer i Sørøst-Asia mellom Australia og det asiatiske fastlandet. Av Indonesias 240 millioner innbyggere oppgis mer enn 200 millioner å være muslimer. På øya Sumatra alene, hvor Misjonssambandet har sin hovedbase, regner man med at det er 49 unådde folkegrupper.

I 2007 ble det vedtatt en ny langsiktig strategi for arbeidet i Indonesia. En skal fortsatt holde kontakten med gamle samarbeidspartnere, og vi ønsker å se en stadig mer styrket og utrustet kirke. Samtidig har nye muligheter åpnet seg. Det er etablert en lokal organisasjon som består av både nasjonale arbeidere og utsendinger fra Misjonssambandet.

 

Styrke lokalsamfunn

Misjonssambandets organisasjon jobber i fattige lokalsamfunn og har fokus på helse, hygiene, jordbruk, fiske og lese- og skriveopplæring. Vi arbeider med å mobilisere lokalsamfunn til å gjenkjenne og benytte de ressursene som allerede er til stede.

Gjennom personlige samtaler, gruppediskusjoner og landsbymøter ønsker Misjonssambandet å oppmuntre mennesker til å være med å skape positive endringer i sitt eget lokalsamfunn.

Adresse

Norwegian Lutheran Mission, Tasbi 1 blok HH no 69, 20122 Medan, Indonesia

Kontakt

E-post: nlmindonesia(a)nlm.no Telefon: +62 61-8212465