Båter Indonesia

Indonesia

NLM har hatt utsendinger i Indonesia siden 1975. Fokuset har vært å styrke de kristne og motivere til misjon. NLM har jobbet innad i lokale kirkesamfunn og høgskoler.

Den indonesiske republikk er et land bestående av 17 508 øyer i Sørøst-Asia mellom Australia og det asiatiske fastlandet. Av Indonesias 240 millioner innbyggere oppgis mer enn 200 millioner å være muslimer. På øya Sumatra alene, hvor NLM har sin hovedbase, regner man med at det er 49 unådde folkegrupper.

I 2007 ble det vedtatt en ny langsiktig strategi for arbeidet i Indonesia. En skal fortsatt holde kontakten med gamle samarbeidspartnere, og vi ønsker å se en stadig mer styrket og utrustet kirke. Samtidig har nye muligheter åpnet seg. Det er etablert en lokal organisasjon som består av både nasjonale arbeidere og NLM-utsendinger.

Styrke lokalsamfunn

NLMs organisasjon jobber i fattige lokalsamfunn og har fokus på helse, hygiene, jordbruk, fiske og lese- og skriveopplæring. NLM arbeider med å mobilisere lokalsamfunn til å gjenkjenne og benytte de ressursene som allerede er til stede.

Gjennom personlige samtaler, gruppediskusjoner og landsbymøter ønsker NLM å oppmuntre mennesker til å være med å skape positive endringer i sitt eget lokalsamfunn.

Adresse

Norwegian Lutheran Mission, Tasbi 1 blok HH no 69, 20122 Medan, Indonesia

Kontakt

E-post: nlmindonesia(a)nlm.no Telefon: +62 61-8212465