Båter Indonesia

Indonesia

NLM har hatt utsendinger i Indonesia siden 1975. Fokuset har vært å styrke de kristne og motivere til misjon. NLM har jobbet innad i lokale kirkesamfunn og høgskoler.

Den indonesiske republikk er et land bestående av 17 508 øyer i Sørøst-Asia mellom Australia og det asiatiske fastlandet. Av Indonesias 240 millioner innbyggere oppgis mer enn 200 millioner å være muslimer. På øya Sumatra alene, hvor NLM har sin hovedbase, regner man med at det er 49 unådde folkegrupper.

I 2007 ble det vedtatt en ny langsiktig strategi for arbeidet i Indonesia. En skal fortsatt holde kontakten med gamle samarbeidspartnere, og vi ønsker å se en stadig mer styrket og utrustet kirke. Samtidig har nye muligheter åpnet seg. Det er etablert en lokal organisasjon som består av både nasjonale arbeidere og NLM-utsendinger.

Styrke lokalsamfunn

NLMs organisasjon jobber i fattige lokalsamfunn og har fokus på helse, hygiene, jordbruk, fiske og lese- og skriveopplæring. NLM arbeider med å mobilisere lokalsamfunn til å gjenkjenne og benytte de ressursene som allerede er til stede.

Gjennom personlige samtaler, gruppediskusjoner og landsbymøter ønsker NLM å oppmuntre mennesker til å være med å skape positive endringer i sitt eget lokalsamfunn.

Adresse

Norwegian Lutheran Mission, Tasbi 1 blok HH no 69, 20122 Medan, Indonesia

Kontakt

E-post: nlmindonesia(a)nlm.no Telefon: +62 61-8212465

Portrett Elisabeth Bredvei
Elisabeth Bredvei Bistandsrådgiver
Ørjan Bredvei
Ørjan Bredvei Stedlig representant
Herman Drevdal Språkstudent
Kezia Drevdal Supervisor
Portrettbilde av Marthe Dyve
Marthe Dyve Bistandsrådgiver
Portrettbilde av Steffen Pedersen Dyve
Steffen Pedersen Dyve Rådgiver
Utsending i Indonesia