samlet

Arbeid i endring

Indonesia har flere hundre unådde folkeslag. Dette året vil vi flytte noen av ressursene i arbeidet vårt til mer utadrettet evangelisk arbeid blant unådde.

Endringer i arbeidet i Indonesia

I 2024 ønsker vi i Indonesia å flytte en del av ressursene som tidligere har gått til å drive eller støtte menighetsarbeid til mer utadrettet, evangeliserende arbeid. I forbindelse med dette var et par utsendinger, en praksisstudent og flere lokale ansatte på en reise nylig for å kartlegge muligheter blant en unådd folkegruppe.

 

Misjons-/sonderingstur

Planen for turen var å opprette samarbeidsavtaler med kristne i området og å kartlegge behov og muligheter for arbeidet. Vi ønsker å jobbe sammen med en lokal kirke i en nådd folkegruppe for å nå den unådde folkegruppen som bor blant og rundt dem, og etablere en base slik at noen av våre lokale ansatte kan bo i dette området.

Sammen dro vi, en sjåfør, vår lokale sjef for kirke- og evangeliseringsarbeidet til NLM Indonesia, vår ansatte misjonsmobilisator, to utsendinger og en praksisstudent fra Fjellhaug noen timers biltur fra Medan.

I byen vi har vår hovedbase finner vi vakre risåkre, mye regn, store moskeer, noen kirker, søppel- og sigarettlukt og mye slangefrukt.

risåker
privat
tur
privat

En gjestfri kristen familie tok oss vel i mot og lot oss sove hos dem. Vi fikk høre mange historier og ble tatt med rundt og fikk snakke med mange mennesker og be for steder.

Det kunne merkes at vi på mange måter møtte åndelig motstand på denne turen. Det var vanskelig å be, og det var mange hindringer på veien som gjorde det utfordrende å få til det vi hadde planlagt.

Etter hvert kom kvelden med mye god lokal mat og runder med kaffe. Mange naboer og venner fra kirken kom innom for å hilse på oss – også etter vi hadde lagt oss på gulvet for å sove.

Neste dag fikk vi starte dagen med felles bad i et slags offentlig bad i en elv – også med felles doer med hull rett ned i elva. Denne dagen holdt vi vekkelsesmøte sammen med kirken, hvor flere fornyet bekjennelsen sin på Jesus, og det var også noen som tok i mot ham for første gang.

samarbeid
privat

Vi møtte ledere fra kirken i området og samlet oss om en samarbeidsavtale og planer for hvordan vi kan bygge Guds rike sammen.

Vi ledet en prosess hvor de lokale fikk diskutere muligheter og utfordringer i sin kontekst, noe som var svært spennende og fruktbart.

møte med lederene
privat

Blant de største utfordringene de delte var at unge kristne kommer til byen (stor muslimsk majoritet) og blir tilbudt jobb mot at de skifter religion. Det er også en del kristne jenter som blir gravide med muslimer og dermed må konvertere til islam.

Et annet problem i kirken er at medlemmene ikke alltid har forstått evangeliet eller ser behovet for å dele det videre.

Samtidig så vi sammen på mulighetene som er for å finne plattformer for å dele evangeliet gjennom diakoni, kunnskapsformidling og evangelister.

Vær gjerne med og be for dette arbeidet fremover!

Henrik Nandrup

Utsending