Engelsk, amharisk og gresk Bibel

Bibeloversettelse