Ei hånd som hoder en bibel.

Bibeloversettelse i Sentral-Asia

I samarbeid med Wycliffe arbeider NLM for at en muslimsk folkegruppe skal få Bibelen oversatt til sitt språk.

BIBELEN TIL FORFULGTE KRISTNE

Å ha Bibelen på vårt eget morsmål er noe vi i Norge tar for gitt. I Sentral-Asia er det ikke slik. Siden 1998 har NLM arbeidet for at en muslimsk folkegruppe i Sentral-Asia får Bibelen oversatt til sitt språk. Denne folkegruppen har få kristne og ingen åpne kirker, og de kristne i folkegruppen opplever mye forfølgelse.

Det meste av oversettelsesarbeidet gjøres av lokale medarbeidere, og NLM har hatt en utsending i arbeidet i tillegg til å støtte prosjektet økonomisk. Vi gleder oss over at Bibelen ferdigstilles på dette språket i 2019.

Prosjektet drives i samarbeid med Wycliffe.

Kr 700 000

Kontakt: Regionleder Eivind Jåtun, ejaatun@nlm.no