Blodtrykk

Helsearbeid

Kunnskap om hygiene og ernæring og et godt helsetilbud er helt sentralt for god og bærekraftig utvikling. Misjonssambandets helseprosjekter retter seg særlig mot kvinner, barn og utsatte grupper. Flere av prosjektene er Norad-støttet.