Helse i Etiopia

Helse i Østlige Afrika

Misjonssambandet har lang tradisjon for helserelatert arbeid i Østlige Afrika. I dag arbeider vi spesielt med å få ned mødre- og barnedødeligheten og bidra til kapasitetsbygging.

Etiopia

Mor og barn

Arbeidet er Norad-støttet. 

For etiopiske kvinner i fjerntliggende områder er det risikabelt å bli gravid. Misjonssambandet støtter et arbeid som har som mål å gjøre helsetjenester mer tilgjengelig for kvinner og barn på landsbygda. Sykehusene, helsesentre og helseposter drives av etiopiske myndigheter. Misjonssambandet bidrar med støtte til kompetanseheving, medisinsk utstyr, veiledning og undervisning. Rapporter fra distriktene hvor Misjonssambandet har hatt dette arbeidet, viser gode resultater. Dødstallene for mor og barn har gått betydelig ned.

  

Kenya

Mor og barn

Øst-Afrika har store helseutfordringer. Dette vil Misjonssambandet være med og bekjempe, i samarbeid med myndigheter og helseinstitusjoner.

Misjonssambandet arbeider for å øke kompetansen og kunnskapen i lokale helseinstitusjoner, særlig innen mor/barn-helse. Arbeidet er ressurskrevende og møter mange harde og vanskelige utfordringer. Vi underviser lokalt helsepersonell på helseinstitusjoner, og sammen med ledelsen på institusjonene bidrar vi til å bedre strukturer, rutiner og arbeidsmetoder.   

 

Lokale fagfolk

I enkelte områder i Øst-Afrika er såkalt brain drain et stort problem. Ved også å arbeide med kapasitetsbygging ved utdanningsinstitusjoner vil Misjonssambandet bidra til å redusere fraflytting av høyt utdannede fagfolk til andre land brain drain. Vi vil sammen med lokale aktører bidra til at utdanningsinstitusjonene holder høy faglig kvalitet.

 

Fakta

Budsjett: Kr 2,1 mill (Etiopia, prosjektet er Norad-støttet), kr 6 mill (Kenya)

Kontakt: Stedlig representant nlmostafrika@nlm.no

Les mer om arbeidet:

Helsearbeid i Etiopia (film fra 2017)

Hva er da et menneske?

Når man ikke kan hjelpe

– Du viser følelser som de kristne

Sannelig, våre sykdommer tok han