Lars Stensland

Teologisk utdanning

Gjennom utdanning får barn og unge håp om en bedre fremtid. Utdanning av ledere er også nøkkelen til vekst og utvikling for lokalsamfunn og lokale kirker. Enkelte av Misjonssambandets utdanningsprosjekter mottar støtte fra Norad.