Utdanning i Stor-Kina

Teologisk utdanning i Stor-Kina

Det er stort behov for medarbeidere i kirkene i Stor-Kina og Misjonssambandet støtter ulike former for utdanning av kristne.

 

Ledertrening

For å kunne bygge gode, robuste menigheter, må man ha samarbeid og gode relasjoner. I Stor- Kina har menighetene god nytte av lederkurset «Sharpening Your Interpersonal Skills» (SYIS). Dette er en bibelbasert, interaktiv opplæring som gir seminarstudenter, kirkeledere og folk med ansvar i menighetene hjelp og gode redskaper til å styrke og utvikle egne og andres relasjoner. Kursene er blitt til stor velsignelse og praktisk hjelp på det personlige plan, og både Misjonssambandet og kirken ønsker fortsatt å utvikle disse kursene.

 

Teologisk undervisning (Kina)        

Det er stort behov for medarbeidere i kirkene. Mange av de som ønsker å bli medarbeidere, har ikke økonomi til å betale for teologisk utdannelse. Lederne er ofte lekmenn og -kvinner som fungerer som eldster, forkynnere og diakoner. Misjonssambandet støtter Tre-Selv-kirkens teologiske seminar og opplæringssenter flere steder i Kina.

 

Teologisk seminar (Taiwan)     

Kirker og kristne organisasjoner på Taiwan trenger flere nye medarbeidere, og det er behov for misjons- og evangeliseringsteam både i og utenfor Taiwan.

Det teologiske seminaret i Hsinchu på Taiwan tilbyr master-studier i teologi, pastoral-teologisk veiledning og sjelesorg, i tillegg til masterstudium i luthersk teologi. Det tilbys også kortkurs, som flere av lekfolkene som arbeider i den taiwanske kirken deltar på. Disse kursene gir dem fornyet motivasjon til frivillig tjeneste. Mange av stu- dentene på seminaret får et hjerte for fremmedarbeiderne på Taiwan og er med i evangeliseringsteam som tar sikte på å nå disse.

Misjonssambandet har ikke lenger fulltidsmisjonærer på Taiwan, men sender korttidsmisjonærer som underviser, og gir årlig driftsstøtte til seminaret.

Fakta

Budsjett: Kr 1 mill

Kontakt: Regionleder Olav Vestbøstad, ovestbostad@nlm.no