Utsikt over Khovd med aktivitetsparken i forgrunnen

Mongolia

Misjonssambandet startet arbeid i Mongolia i 1994. Kun drøyt 2 % av befolkningen er kristne, og Misjonssambandet arbeider blant annet for å nå en unådd folkegruppe i landet.

Mongolia er en innlandsstat og grenser til Russland i nord og Kina i sør, øst og vest. Mongolia har et flateinnhold på 1 564 116 km² og er dermed verdens 19. største stat målt i areal. Folketallet ligger på i overkant av 3 millioner.

 

Bevisstgjøring om rettigheter

I dag arbeider Misjonssambandet særlig for å bedre levevilkår og rettigheter for barn av nomader og barn med funksjonsnedsettelser. Vi har et nært samarbeid med myndighetene, og legger stor vekt på bevisstgjøring og kursing.

 

Kirkevekst

Også det evangeliske arbeidet har gitt frukter. Bibelgrupper som ble startet av de første utsendingene i Ulaanbaatar og Darkhan, har utviklet seg til selvstendige forsamlinger. 

I 2017 slo disse lutherske forsamlingene seg sammen med de andre lutherske forsamlingene i Mongolia og dannet kirken «Mongolian Evangelical Lutheran Church (MELC).

 

Medvandrer

Misjonssambandet bidrar med økonomisk støtte inn mot særlig utdannelse og utrustning av ledere, diakoni og utvikling av kristen litteratur. Misjonssambandet går også sammen med MELC for å nå et unådd folkeslag i landet med evangeliet.

Adresse

NLM Mongolia Jargalan soum, Khovd province PO Box 165 Khovd 84000, Mongolia

Kontakt

E-post: nlmmongolia(a)nlm.no Telefon: +976 70 00 23 00

Visste du at ...

... under sovjettiden var all religionsutøvelse i Mongolia forbudt. Fortsatt er kun 2 % av befolkningen kristne.