Møte i kirke

Mongolsk gledefestival

I sommer vil tusenvis av mongolske kristne over hele landet samle seg til bønn, lovsang og forkynnelse med vekt på å spre evangeliet videre.

Kirken i Mongolia begynner gradvis å komme tilbake etter korona. Nå skal det snart arrangeres en kristen festival i ulike byer i landet: «Mongolsk gledefestival».

Målet med denne festivalen er å oppmuntre kristne til å spre evangeliet til så mange mennesker som mulig.

De har startet med noen forberedende arrangementer i de byene festivalen skal holdes. Det har vært lovsangskvelder, ungdomssamlinger, møter med pastorer og ledere og noen undervisningssamlinger.

  

Bønn i sentrum

I februar var det en lovsangskveld i en av kirkene her i Khovd. Det var mange folk der som sang og lovpriste Gud. Det var en veldig fin opplevelse å se mongoler fra ulike kirker samlet i lovsang.

Underveis var det også flere pastorer som delte litt, og en lang bønnestund. Det ble utdelt bønnelister med noen bønneemner for hver dag i uken. Festivalen oppfordrer mye til bønn, spesielt for nærmeste familie og venner som ikke tror.

Plakat
Over hele Mongolia:Plakat fra festivalens Facebook-side. Gledefestivalen

Ivrige unge

I april var det en ungdomskveld som samlet unge voksne i Khovd. Der var det også lovsang, tale, bønn og noen leker. Det varte i noen timer, og på slutten var det dansing.

Det var fint å være med og se at unge i Mongolia er ivrige og har et hjerte for Jesus og misjon. De har et stort engasjement og det kan man se, selv om vi ikke forstår hva de sier.

  

Stor oppslutning i hovedstaden

Det har allerede vært et arrangement i hovedstaden, Ulaanbaatar, og i løpet av sommeren skal det være arrangementer i seks andre byer i Mongolia. Det hele avsluttes i Khovd i september, og samarbeidskirken vår er involvert i dette.

Under festivalen i Ulaanbaatar var det 35 000 mongolere som hørte på, og ifølge festivalens Facebook-side var det over 2 300 mennesker bestemte seg for å ta imot Jesus.

Det blir spennende å se hva som skjer når festivalen blir holdt i de andre byene, og om dette kan hjelpe flere å komme til tro.

Vær gjerne med og be for disse festivalene, og at de må få bety noe for folket.

 

Marte Holen

Marte Holen

Utsending