Ungdommer hopper i solnedgang

Innmelding av fellesskap i Misjonssambandet ung

Dere er varmt velkommen i Misjonssambandet ung! Takk for at dere ønsker å være med å bidra til at flere barn og unge får høre om Jesus

Sjekk ut hvordan du kan skaffe bankkonto til laget, og mer info om Frifond.

FYLL UT SKJEMAET NEDENFOR FOR Å MELDE INN LAGET DITT 

Dette skjemaet gjelder misjonsfellesskap* med hovedmålgruppe barn og ungdom t.o.m. 25 år, det vil si fellesskap som kan kvalifiserer til Frifond-støtte.

Dersom det er et fellesskap for voksne/alle aldre som skal meldes inn bruk skjemaet for Misjonssambandet Norge.

* Misjonsfellesskap er samlebetegnelsen på alle typer fellesskap i Misjonssambandet, både smågrupper og store, åpne fellesskap

Innmeldingsskjema fellesskap i Misjonssambandet ung

Hvis fellesskapet har et fast samlingssted: oppgi navn på samlingslokalet, gateadresse og postnummer/sted. Hvis ikke: Oppgi et POSTNUMMER som markerer hvor fellesksapet har sentrum for sin virksomhet.

Er fellesskapet internasjonalt/flerkulturelt? *

Målgruppe for fellesskapet

Målgruppen for laget definerer hvem fellesskapet er åpent for, det er ikke en beskrivelse av hvem som faktisk deltar.

  • Alle aldre: Fellesskapet er åpent for alle uavhengig av alder og familiestatus
  • Familier: Fellesskapet retter seg mot familier med barn
  • Voksne generelt: Fellesskapet er åpent for alle voksne
  • Unge voksne: Fellesskapet retter seg mot aldersgruppen 26-35 år
  • Senior: Fellesskapet er bare åpent for godt voksne
Arrangerer fellesskapet åpne møter eller er møtene for medlemmer? *
Velg den aldersgruppa som best samsvarer med målgruppen for fellesskapet: *
Er fellesskapet åpen for begge kjønn? *

Ansvarlig leder/styreleder for fellesskapet

Søknad om oppstartsmidler

Betingelser for oppstartsmidler:

  • Pengene må brukes opp, og på forespørsel må man kunne dokumentere hva oppstartstøtten er brukt på. Ta vare på alle kvitteringer og dokumentasjon på bruk.
  • Oppstartsmidlene er en del av frifondmidlene vi deler ut til våre fellesskap. Fellesskapet ditt må rapportere til Misjonssambandet ung sentralt om bruken av oppstartsmidlene. Det skjer på høsten i året etter oppstartsåret.
  • Medlemmene må betale kontingent på minimum 50 kroner (første gang i løpet av oppstartsåret).
  • Ha eget kontonummer med fellesskapets navn
Søker fellesskapet om oppstartsmidler?
Ønsker du å få tilsendt en oppstartspakke med ressurser?