Orkidé i lysstråle i mørkt rom

Testamentariske gaver til NLM

NLM er velsignet med at mange misjonsvenner velger å gi sin siste gave gjennom testamentariske gaver.

Testamentariske gaver utgjør hvert år en stor del av inntektene til Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM tilbyr hjelp ved opprettelse av testamente og har en egen avdeling som tar seg av dette. Klikk her for å finne kontaktinformasjon og forslag til utforming av testamente.

 

Passer dette for meg?

I utgangspunktet kan alle skrive testamente. Når det gjelder å testamentere til en ideell organisasjon som NLM, er det de som ikke har barn (livsarvinger) som vanligvis velger å gjøre dette. Har man ikke livsarvinger, står man fritt til å gi alt til NLM.

Hvis man har barn, sier arveloven at man kan testamentere bort en tredjedel av sin formue, mens barna etter norsk lov har rett på to tredjedeler. Den/de som oppretter testamente kalles testator.

Erfaringer viser at prosessen med å skrive testamente oppleves enklere for testatorer når de kan få bistand av NLMs arveavdeling, så ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

 

Hva skjer med eiendelene mine?

Det melder seg gjerne spørsmål om hva NLM gjør med fast eiendom og innbo som er del av arven. Som hovedregel blir fast eiendom solgt på det åpne markedet til høystbydende, dersom det ikke er tatt med spesielle merknader i testamentet.

Når det gjelder innbo, er det blitt praksis å gi det videre til den nærmeste gjenbruksbutikken til NLM. Der vil møbler og interiør m.m. bli solgt sammen med andre gjenbruksvarer. Særlig verdifulle gjenstander blir noen ganger auksjonert bort.

Det er også fullt mulig å spesifisere at deler av boet skal tilfalle slekt/venner, og/eller at boet skal tilfalle en av NLMs institusjoner eller fordeles på flere institusjoner eller organisasjoner. Se eksempler på ulike oppsett i ressursbanken.

 

Ryddighet og god kommunikasjon

Det er viktig med god kommunikasjon med de pårørende. Vi anbefaler også et klart og tydelig testamente, som gjør det enklere for slektninger å både akseptere og respektere avdødes ønsker. Vi gjør det vi kan for å opptre ryddig overfor både testator og pårørende.

Hovedregelen er at et testamente skal være skriftlig og undertegnet av to vitner. De skal være sammen når testamentet underskrives. Vitnene, som begge må være over 18 år, skal se at testator skriver under, og testator skal se at vitnene skriver under. Det er viktig at organisasjonens navn blir skrevet fullt ut: Norsk Luthersk Misjonssamband, Sinsenvn 25, 0572 Oslo.

Sauer på landevei soloppgang