Fjell Peru

Sør-Amerika

Misjonssambandet har hatt arbeid i Peru og Bolivia siden 1978. I dag er mye av arbeidet i regionen fokusert på lederopplæring og bibelundervisning.

Peru og Bolivia er to republikker som ligger i Sør-Amerika. De har begge en rik kulturell historie. Inkariket hadde sitt kjerneområde i dagens Peru, men strakte seg også utover Bolivia. 

 

IEL-P

Misjonssambandet startet sitt arbeid i det sørlige Peru i 1978. Som et resultat av arbeidet ble Iglesia Evangélica Luterana – Perú (IEL-P) dannet i 1995.

Denne kirken har i dag omlag 30 etablerte menigheter fordelt på 5 soner i det sørlige Peru. Hovedadministrasjonen til kirken ligger i Arequipa, mens bibelskolen ligger i Juliaca. Kirken eier og driver også 4 barneskoler og noen barnehager.

 

ICEL

Misjonssambandet startet arbeid i Bolivia i 1978. Som en følge av arbeidet ble den nasjonale kirken ICEL (Iglesia Cristiana Evangelica Lùterana) dannet i 1997. ICEL har ca. 20 menigheter fordelt rundt om i landet. I tillegg drives skoleprosjektet Jesùs Maestro i Cochabamba, bibelskolen CLET i Sucre, Radiostasjonen "Vida Nueva" i Sucre, internat for skoleelever i Tinguipaya og Acasio og leirstedet "Buena Vista". I tillegg driver kirken et bredt ungdomsarbeid, leirarbeid o.l. ICEL har sitt kontor i Cochabamba.

 

Misjon i et "katolsk land"

Peru er ett av landene i Sør-Amerika med lavest innslag av evangelisk kristne, cirka 12 prosent offisielt. Katolsk folkereligiøsitet blandet med elementer fra hedenskapet har et sterkt grep på folk, mens både materialisme og nye religiøse bevegelser brer om seg.

Misjonen har drevet med forskjellig arbeid i Peru og Bolivia. Menighetsbygging, bibelskole, litteratur- og radioarbeid har lenge vært hovedsatsningen til misjonen, men bistandsarbeid med helse og jordbruk har også vært viktige elementer i arbeidet til Misjonssambandet i Peru.

 

SETELA

Misjonssambandet har i Sør-Amerika vedtatt en strategi som fokuserer på pastoroppfølging og bibelundervisning. Gjennom undervisning på bibelskolen CLET og det teologiske seminaret SETELA ønsker Misjonssambandet å bidra aktivt i mange år fremover. Samtidig vil Misjonssambandet være med og støtte nybrottsarbeid og ellers hjelpe til i kirkens arbeid, spesielt knyttet til ungdomsarbeid og disippelgjøring.

SETELA tilbyr en tre-årig utdannelse i teologi, og er lokalisert i Arequipa. Det er misjonen som eier institusjonen, hvor fremtidens lutherseke kirkeledere i Ecuador, Bolivia og Peru utdannes.

Adresse

Apartado 1387, Arequipa, Peru

Kontakt

E-post: nlmsoramerika@nlm.no Telefon: 00 51 958 346 896