Hele familien på 5 ble døpt

Hele familien døpt

Andre søndag i august ble en familie døpt i menigheten Nuestro Salvador i Arequipa, Peru.

11. august var en stor dag i menigheten Nuestro Salvador (Vår Frelser), da hele familien Garcia Coyla ble døpt. Det er ikke lenger så uvanlig med dåp av voksne i Peru. 

– Denne gangen er grunnen at familiene har hatt en vag kontakt med en evangelisk kirke som ikke praktiserer barnedåp, og derfor ikke har regnet seg som katolikker, forteller pastor Fabian Morales.

 

Invitert inn i bibelgruppe

Familien Garcia Coyla bor i bydelen Hunter. De har ikke vært aktive i noen kirke før de kom i kontakt med menigheten for fire-fem år siden. Broren til Alfredo Garcia, har lenge vært medlem i kirken, og han har invitert, og også tatt med seg barna på forskjellige aktiviteter. Men det var først dette året at hele familien har begynt å gå mer fast til gudstjeneste.

De ble med i en bibelgruppe, og så begynte de å ta medlemskurset. De har også studert et dåpskurs, før de bestemte seg for å døpes sammen med sine tre barn. 11.august ble det derfor festgudstjeneste i den lille kirken, da hele familien på fem ble døpt.

 

Ung menighet

Menigheten Nuestro Salvador i bydelen Hunter ble startet for nærmere 12 år siden som et nybrottsarbeid i Arequipa. Syv ungdommer ble utsendt fra andre menigheter for å starte et nytt arbeid sammen med NLM.

Etter et vanskelig første år ble etter hvert nye medlemmer lagt til, og det vokste seg til å bli en ressurssterk menighet. Det var et sterkt fokus på utadrettet arbeid, og hver søndag gikk ungdommene ut i bydelen og inviterte til gudstjeneste om morgenen. Misjonærer var direkte knyttet til menigheten frem til 2012.

Utfordringer

Menigheten har likevel ikke vært spart for utfordringer. Økende leiepriser har gjort at de stadig må skifte lokal. For tiden er de i et lite rom ut mot gaten, men de er igjen på flyttefot, fordi eieren selv vil bruke lokalet. Det vil da bli 5 gang de skifter kirkerom.

I tillegg har det også vært litt interne utfordringer som har medført at noen har begynt i andre kirker, mens andre har sluttet. Slik er dessverre ofte kirkevirkeligheten i små lutherske kirker i Sør-Amerika, og derfor er det ekstra kjekt når en hel familie blir døpt og medlemmer i kirken.

– Det gir pågangsmot til å fortsette, avslutter pastor Fabian Morales.