Solåsen leirsted

Leirsteder

Misjonssambandet har en rekke leirsteder over hele Norge. På denne siden finner du en oversikt over kontaktinformasjon for de ulike leirstedene.

leir-oversikten er det også mulig å filtrere etter mange av leirstedene, slik at man kun får opp leirer ved det aktuelle leirstedet.

LAST NED KART OVER LEIRSTEDENE. (Eller se det nederst på siden.)

 

Misjonssambandet Midt-Norge

Søvassli ungdomssenter og leirskole

E-post: sovassli@nlm.no

Tlf: 94032645

Nettsted: www.sovassli.no

 

Laberget

E-post: laberget@nlm.no

Tlf: 41045274

Nettsted: www.laberget.no

 

Misjonssambandet nord

Soltun Soldatheim

E-post: soltun@nlm.no

Tlf: 48997618

Nettsted: www.soltunsoldatheim.no

 

Skoghus

E-post: skoghus@nlm.no

Tlf: 48866836

Nettsted: www.skoghus.no

 

Karalaks

E-post: karalaks.lakselv@gmail.com

Tlf: 90745342

Nettsted: www.karalaks.no

 

Jakobsbakken

E-post: fjellsenteret@jakobsbakken.no

Tlf: 95224685

Nettsted: www.jakobsbakken.no

 

Misjonssambandet nordvest

Vestheim ungdomssenter

E-post: vestheim@nlm.no

Tlf: 71180216

Nettsted: www.vestheimungdomssenter.no

 

Solhøgda leirsted

E-post: solhogda@leirsted.no

Tlf: 71698113

Nettsted: www.leirsted.no

 

Lepsøy misjonssenter

E-post: lepsoymisjonssenter@gmail.com

   

Misjonssambandet sør

Evjetun

E-post: post@evjetun.no

Tlf: 95418303

Nettsted: www.evjetun.no

 

Gautestad

E-post: post@gautestad.no

Tlf: 37933685

Nettsted: www.gautestad.no

 

Undeland

E-post: post@undeland.com

Tlf: 95757143

Nettsted: www.undeland.com

 

Misjonssambandet sørvest

Tonstadli

E-post: post@tonstadli.no

Tlf: 38377480

Nettsted: www.tonstadli.no

 

Utsyn misjonssenter

E-post: utsynmisjonssenter@nlm.no

Tlf: 95226355

Nettsted: www.utsynmisjonssenter.no

 

Holmavatn ungdoms- og misjonssenter

E-post: holmavatn@nlm.no

Tlf: 47650203

Nettsted: www.holmavatn.no

   

Ersdaltun leirsted

E-post: svanhild.kittang@lund.kommune.no

Tlf: 99330943

Nettsted: www.ersdaltun.no

 

Solgry

E-post: solgry@nlm.no

Tlf: 98210397

Nettsted: www.solgry.com

 

Misjonssambandet vest

Sætervika

E-post: setervika@nlm.no

Tlf: 95046032

Nettsted: www.setervika.no

 

Lyngmo

E-post: lyngmo@lyngmoinfo.com

Tlf: 57684366

Nettsted: www.lyngmoinfo.com

 

Skilbrei

E-post: skilbrei@nlm.no

Tlf: 55904800

Nettsted: skilbrei.ungdomssenter.no

 

Misjonssambandet øst

Solåsen

E-post: solasen@nlm.no

Tlf: 33157650

Nettsted: www.solasen.no

 

Solbukta

E-post: post@solbukta.no

Tlf: 69331168

Nettsted: solbukta.no

 

Fangekasa

E-post: post@fangekasa.no

Tlf: 69199040

Nettsted: fangekasa.net

 

Livoll

E-post: ims13@online.no

Tlf: 99614642

Nettsted: livoll.no

 

Åreeld ungdomssenter

E-post: post@areeld.no

Tlf: 40415060

Nettsted: areeld.no

 

Veslestølen leirsted

E-post: post@veslestolenleirsted.no

Tlf: 32084194

Nettsted: veslestolenleirsted.no

 

Norgeskart med leirsteder
Misjonssambandet