Lovsang på scenen på Frontline

Frontline

Misjonskonferansen Frontline eksisterer for å utruste, inspirere og utruste deg til å leve et liv i etterfølgelse av Jesus Kristus. Konferansen arrangeres annen hver høst.

Hvem kan komme på Frontline?

Misjonskonferansen er for deg som går i VG1 og oppover.

Du trenger ikke vite mye om misjon eller drømme om å reise ut som misjonær for å komme på Frontline. Velkommen du som ønsker å lære mer om hva Gud mente med at vi skal være hans vitner. 

Hvorfor skal du komme på Frontline?

  • Fordi alle kristne har fått i oppdrag å dele evangeliet videre.
  • Fordi Gud ønsker å utruste deg til dette oppdraget.
  • Fordi vi tror at Gud vil utfordre og utruste deg gjennom konferansen.  
  • Fordi det kommer dyktige bidragsytere som har viktige erfaringer og sannheter å dele.
  • Fordi kristent fellesskap er viktig.

 

FRONTLINE BLIR 27. - 30. OKTOBER!

Mer informasjon vil komme etterhvert.