Barna

Barn og ungdom

Misjonssambandet driver et stort arbeid blant barn og unge på de fleste av våre felt. Gjennom ulike aktiviteter lærer de å takle utfordringer i livet og får høre om at Gud elsker dem.