Ungdom som står i ring og leker på en strand

Barn og ungdom i Sør-Amerika

Misjonssambandet satser i samarbeid med kirken stort på barne- og ungdomsarbeid for å lære de unge gode verdier. Leirarbeid, ungdomsgrupper, barneskoler og barnehager er viktige satsingsområder.

 

Trosopplæring

De unge i Sør-Amerika vokser opp i en mediekultur som er ukjent for de fleste i foreldregenerasjonen. Det kan også føre til avstand med tanke på verdier og tro. Gjennom forkynnelse og undervisning ønsker Misjonssambandet og kirkene å grunnfeste barn og unge i den kristne tro og utruste dem til et kristent liv.

Det viktigste arbeidet for barn og unge drives i de lokale menighetene, hvor mange av gruppene er små. Leirarbeid er derfor viktig for at barn, og spesielt ungdommene, skal se at det er flere som tror på Jesus. Dette er en populær aktivitet som også er evangeliserende. Kirken i Bolivia og Peru arrangerer leirer for barn, ungdom og menigheter gjennom hele året.

Det jobbes dessuten aktivt med utvikling og tilgjengelighet av godt materiell for søndagsskoler, barneklubber og tenåringsgrupper. Det har også blitt utarbeidet en læreplan med materiell for kristendomsfaget på de fleste skolene som har tilknytning til kirkene våre.

Fakta

Budsjett: Kr 1,5 mill.

Kontakt: Stedlig representant nlmsoramerika@nlm.no