Ungdom som står i ring og leker på en strand

Barn og ungdom i Sør-Amerika

NLM satser i samarbeid med kirken stort på barne- og ungdomsarbeid for å lære de unge gode verdier. Leirarbeid, ungdomsgrupper, barneskoler og barnehager er viktige satsingsområder.

 

TROSOPPLÆRING

De unge i Sør-Amerika vokser opp i en mediekultur som foreldregenerasjonen ikke kjenner så godt, det fører til avstand også med tanke på verdier og tro. Gjennom forkynnelse og undervisning ønsker NLM og kirkene å grunnfeste barn og unge i den kristne tro og å utruste dem til et kristent liv.

Det viktigste arbeidet for barn og unge drives i de lokale menighetene, men mange av gruppene er små. Leirarbeid er viktig for at ungdommene skal se at det er flere som tror på Jesus. Kirken i Bolivia og Peru arrangerer leirer for barn, ungdom og menigheter, og en nyttårsleir.

Det jobbes også aktivt med utvikling og tilgjengeliggjøring av godt materiell for søndagsskoler, barneklubber og tenåringer. Det har også blitt utarbeidet en læreplan med materiell for kristendomsfaget på de fleste skolene som har tilknytning til kirkene våre. Det vil i 2021 bli fokusert på å få implementert den på skolene.

Fakta

Budsjett: Kr 2 mill.

Kontakt: Stedlig representant nlmsoramerika@nlm.no