Ålesund

Nordvest

Misjonssambandet nordvest omfatter hele Møre og Romsdal bortsett fra Aure kommune.

Misjonssambandet nordvest ønsker å formidle evangeliet om Guds frelse til mennesker på nordvestlandet og løfte frem kallet til misjon over hele verden. Vi har et stort arbeid med 200 store og små misjonsfellesskap inkludert 70 ung-fellesskap og sju misjonsforsamlinger. I tillegg 30 Misjonssambandet-kontakter spredt over hele regionen. Vi driver også et variert leirarbeid, korarbeid og mange andre aktiviteter. De ulike arbeidsgrenene er alle med på å virkeliggjøre visjonen og formålet til Misjonssambandet – at flere må bli kjent med Jesus.

 

Institusjoner

Misjonssambandet nordvest har ti barnehager og to skoler. Vi har også tre leirsteder, tre lokalradioer og fire gjenbruksbutikker.

 

Ressurser

Har du husket å registrere ditt fellesskap/forening e.l. hos oss? Det kan du gjøre her!

Du finner mer informasjon og nyttige ressurser fra region nordvest i Ressursbanken

 

Regionstyret og barne- og ungdomsrådet

Arbeidet i Region nordvest blir ledet av regionstyret som blir valgt hvert år på regionens årsmøte. Barne- og ungdomsarbeidet ledes av barne- og ungdomsrådet.

Regionstyret:

Sverrir Olafsson - styreleder
Svein Ove Starheimsæter - nestleder
Anders Egil Straume
Anders Grøntoft
Hallvard Nordstrand
Ingrid Steinshamn
Kjellaug Myklebust
Reidar Bøe (1. vara)
Arnfinn Stige (2. vara)

 

Barne- og ungdomsrådet:

Synnøve Os - leder
Asle Stenberg
Eivind Peter Nordstrand
Jonatan Huanca Husveg
Marie Clausen
Erlend Fiske (1. vara)
Øystein Johanssen  (2. vara)

  

Adresse

Besøksadresse: Spjelkavikvegen 132, Myrabakken næringssenter, 6010 Ålesund Postadresse: NLM region nordvest, Postboks 7503 Spjelkavik, 6022 Ålesund

Kontakt

Epost: nordvest@nlm.no Telefon: 70 17 44 00 Åpningstider: Tirsdag – torsdag kl. 09.00 – 15.00 Gavekonto 8220.02.90131 Gave vipps 51320