Ålesund

Nordvest

Misjonssambandet nordvest omfatter hele Møre og Romsdal bortsett fra Aure kommune.

Misjonssambandet nordvest ønsker å formidle evangeliet om Guds frelse til mennesker på nordvestlandet og løfte frem kallet til misjon over hele verden. Vi har et stort arbeid med 200 store og små misjonsfellesskap inkludert 70 ung-fellesskap og sju misjonsforsamlinger. I tillegg 30 NLM-kontakter spredt over hele regionen. Vi driver også et variert leirarbeid, korarbeid og mange andre aktiviteter. De ulike arbeidsgrenene er alle med på å virkeliggjøre visjonen og formålet til Misjonssambandet – at flere må bli kjent med Jesus.

 

Institusjoner

Misjonssambandet nordvest har ti barnehager og to skoler. Vi har også tre leirsteder, tre lokalradioer og fire gjenbruksbutikker.

 

Ressurser

Du finner mer informasjon og nyttige ressurser fra region nordvest i Ressursbanken

 

Regionstyret og barne- og ungdomsrådet

Arbeidet i Region nordvest blir ledet av regionstyret som blir valgt hvert år på regionens årsmøte. Barne- og ungdomsarbeidet ledes av barne- og ungdomsrådet.

Regionstyret:

Sverrir Olafsson - styreleder
Ruth Brennhaug Staurseth - nestleder
Hallgrim Barlaup
Lise-Kari Tennfjord Engås
Hallvard Nordstrand
Anders Egil Straume
Anna Sæther
Eva Rinde Habostad (1. vara)
Anders Grøntoft (2. vara)

 

Barne- og ungdomsrådet:

Per Magnus Austnes
Erlend Kristoffer Haram
Øystein Johansen
Synnøve Os
Åshild Valbø Sæther
Eivind Peter Nordstrand (1. vara)
Asle Stenberg (2. vara)

  

Adresse

Spjelkavikvegen 132, Myrabakken næringssenter, 6010 Ålesund

Kontakt

Epost: nordvest@nlm.no Telefon: 70 17 44 00 Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00 Gavekonto 8220.02.90131 Gave vipps 51320

Andreas Bakke
Andreas Bakke Pastor, Misjonssalen Ålesund Mer info
Etelney Silva Barbosa
Etelney Silva Barbosa Forsamlingsleder NLM Molde Misjonsforsamling og områdearbeider Mer info