Full pakke

Full Pakke - Helhetlig trosopplæring

Full Pakke er NLM region nordvest sitt verktøy som er laget for ledere i lag for barn og ungdom.

 

Vi har utarbeidet Full pakke for å oppnå tre mål:

  1.  Hjelpe deg å planlegge formidlingen i laget ditt langsiktig.
  2.  Sikre at deltakerne i laget får kunnskap om flere bibeltekster og   kjerneelementer i den kristne troen når du deler Jesus med dem.
  3.  Være en hjelp til å forberede hver andakt.

 

Det er stor variasjon mellom de ulike barne- og ungdomslagene i vår region, og vi har ønsket å gi et verktøy som er fleksibelt nok til å kunne brukes av alle aldersgrupper og type lag. Vi har valgt å fokusert på innhold og læringsmål, og ikke formidlingsmåte .