Lovsangsband
Frontline 20

Velkommen til misjonskonferansen Frontline! Årets tema er "dere skal være mine vitner". I år sendes konferansen digitalt – eller du kan delta på lokale arrangementer.

Oslofjord Convencion Center
Velkommen til GF 2022

Velkommen til NLMs generalforsamling & sommerfest på Oslofjord Convention Center 5.-10. juli 2022!

Les mer

Dette betyr korona for NLMs arbeid

Her finner du en gjennomgang av hvordan NLM fremover vil forholde seg til korona. Du finner også lenke til NLMs smittevernsveiledere ifbm. gjenåpning av aktiviteter.