Smal gate i Nord-Afrika med høye steinhus og folkeliv
Etiopia

I Etiopia arbeider Misjonssambandet blant flere unådde folkegrupper. Gjennom evangelisering og diakonalt arbeid gir våre utsendinger mennesker en bedre hverdag og håp for liv og evighet.

Aktuelt | nasjonalt og felt

Aktuelt | regioner

Håndflater vendt opp
BE370 – et nasjonalt bønneløft

En time hver dag i et helt år vil vi be for både Misjonssambandet og Generalforsamlingen i 2022. Alle kan melde seg til å være i bønn en av timene.

Finn ut mer

Registrer misjonsfellesskap

Misjonsfellesskap er samlebetegnelsen på alle typer fellesskap i Misjonssambandet, både smågrupper og store, åpne fellesskap. Du er varmt velkommen til å melde inn ditt fellesskap hos oss!