Liten gutt på sykkel i frodig landsbygate
Indonesia

I Indonesia arbeider Misjonssambandet i mange ulike lokalsamfunn for å nå unådde folkegrupper med evangeliet. Og en viktig satsing er arbeid for barns oppvekstvilkår – for barna er fremtiden.

Aktuelt | nasjonalt og felt

Aktuelt | regioner

Håndflater vendt opp
BE370 – et nasjonalt bønneløft

En time hver dag i et helt år vil vi be for både Misjonssambandet og Generalforsamlingen i 2022. Alle kan melde seg til å være i bønn en av timene.

Finn ut mer

Misjonssambandets retningslinjer ifbm. korona

Her finner du en gjennomgang av hvordan koronapandemien påvirker Misjonssambandets arbeid, oppdatert etter til enhver tid gjeldende regler. Du finner også lenke til våre smittevernsveiledere for aktiviteter og arrangementer.