Ungdommer hopper i solnedgang

Bli frivillig

Vi trenger deg som ønsker å bety noe for andre mennesker og ønsker at flere skal bli kjent med Jesus!

Store deler av vårt arbeid drives av frivillige medarbeidere. Gjennom sitt engasjement for Jesus og sine medmennesker utgjør de ryggraden i Misjonssambandet. Vi ønsker å legge til rette for deg som har et engasjement og vil bidra i å realisere visjonen vår: Verden for Kristus.

 

Hvordan bidra?

Det finnes mange måter å bidra på. For deg som trives sammen med barn og unge er det stort behov for ledere i lokale barne- og ungdomslag. Eller kanskje du heller ønsker å jobbe med media? Da kan det være det er bruk for deg på ditt regionskontor. Har du teknisk eller faglig kompetanse som du ønsker å bruke er det ofte behov for dette på våre mange institusjoner. Og bli med på dugnader. Det er både givende og sosialt, og du får et eierforhold til en del av det lokale arbeidet. 

 

Lokalt

Lokalt drives arbeidet i stor grad gjennom foreninger, forsamlinger og lag. Er du usikker på hva som finnes av tilbud i ditt nærområde, kan du ta kontakt med ditt regionskontor. Hvis det ikke finnes noe tilbud nær deg, kan du jo tenke på om du skulle starte opp noe selv, gjerne sammen med noen venner eller andre kristne du kjenner. 

 

Regionalt

Også i regionene er det behov for ditt bidrag. Noen reiser som forkynnere på fritiden. Andre bidrar på felles dugnader, stiller opp i forbindelse med arrangementer, eller finner andre tjenester knyttet til regionen.

 

Hvem skal jeg kontakte?

For informasjon om arbeidet lokalt kan du kontakte de ulike regionskontorene. NLM ung har også konsulenter som jobber med barne- og ungdomsarbeid, og som kan være til hjelp.