Kvinner rasper

Samfunnsutvikling

Gjennom en rekke prosjekter over hele verden arbeider Misjonssambandet for å utruste lokalsamfunn, bedre livsvilkår og legge til rette for bærekraftig utvikling. Mange av prosjektene er helt eller delvis støttet av Norad.