Gullgraverfelt Mali

Samfunnsutvikling i Vest-Afrika

I Vest-Afrika støtter Misjonssambandet arbeid som utvikler samfunn på flere måter.

 

ELFENBENSKYSTEN

LIVSVILKÅR

Over halvparten av den voksne befolkningen i Elfenbenskysten kan ikke lese eller skrive, og blant de fattige er nok tallene enda høyere. Misjonssambandet driver et alfabetiseringskurs i samarbeid med den lokale menigheten i de fattigste bydelene i Abidjan.

MALI 

Arbeidet er Norad-støttet.

LIVSVILKÅR

I Mali har store arealer med dyrkbar jord blitt ødelagt på grunn av graving etter gull. I 2017 startet Misjonssambandet et pilotprosjekt med ønske om å mobilisere lokalsamfunnet til  en bærekraftig forvalting av naturressursene.

Gullgravingen etterlater seg store hull som blir dødsfeller for  dyr og mennesker. Det fører også til uttørking av elver og at skog blir hogd ned, og det leder videre til ressurskonflikter mellom bøndene og nomadiske husdyrholdere.

Lokalbefolkningen i flere landsbyer har blitt mobilisert til å gjøre om gamle gullfelt til dyrkbar jord, og allerede er  det  høstet  både bønner og peanøtter. I 2019 ble en ny prosjektperiode på fem år startet. Nå blir prosjektet utvidet til å omfatte arbeid med å renske opp tette elver,  bygge  dammer,  starte fiskeoppdrett og  videreutvikle jordbruket, i tillegg til å fylle igjen flere tusen brønner. Arbeidet gjennomføres i nært samarbeid mellom Misjonssambandet og en lokal bistandsorganisasjon, og det bygger på mye tradisjonell kunnskap.

 

SE VIDEO: Gullfelt til besvær

 

Fakta

Budsjett: Kr 1 mill (Elfenbenskysten) og 1,7 mill (Mali) 

Deler av prosjektet er Norad-støttet. 

Kontakt: Stedlig representant melci@nlm.no