Gullgraverfelt Mali

Samfunnsutvikling i Vest-Afrika

I Mali driver NLM, i samarbeid med lokal partner, et miljøprosjekt som skal ta sikte på å restaurere og forvalte gullfeltområder.

I Mali har store arealer av dyrkbar jord blitt ødelagt i graving etter gull. Gullgravingen etterlater seg store hull som blir dødsfeller for dyr og mennesker. Det fører også til uttørking av elver, skog blir hogd ned, og det fører til ressurskonflikter mellom bøndene og nomadiske husdyrholdere.

SE VIDEO: Gullfelt til besvær

NLM startet i 2017 et pilotprosjekt som har som mål å mobilisere lokalsamfunn til en bærekraftig forvaltning av naturressursene.

Lokalbefolkningen i flere landsbyer har blitt mobilisert til å gjøre om gamle gullfelt til dyrkbar jord, og allerede er det høstet både bønner og peanøtter. Vi håper at prosjektet kan utvides til flere områder i årene som kommer.

Nå blir prosjektet utvidet til å omfatte arbeid med å renske opp tette elver, bygge dammer, starte fiskeoppdrett, videreutvikle jordbruket i tillegg til å fylle igjen flere tusen brønner. Arbeidet gjennomføres i nært samarbeid mellom NLM og en lokal bistandsorganisasjon og bygger på mye tradisjonell kunnskap.

 

Fakta

Budsjett: Kr 1,7 mill (prosjektet er Norad-støttet)

Kontakt: Stedlig representant Sveinn Einar Zimsen, melci@nlm.no