Gullgraverfelt Mali

Samfunnsutvikling i Vest-Afrika

I Vest-Afrika støtter NLM arbeid som utvikler samfunn på flere måter.

 

ELFENBENSKYSTEN

LIVSVILKÅR

Over halvparten av den voksne befolkningen i Elfenbenskysten kan ikke lese eller skrive, og blant de fattige er nok tallene enda høyere. NLM driver et alfabetiseringskurs i samarbeid med den lokale menigheten i de fattigste bydelene i Abidjan.

MALI 

LIVSVILKÅR

Arbeidet er Norad-støttet.

I Mali har store arealer av dyrkbar jord blitt ødelagt på grunn av graving etter gull. I 2017 startet NLM et pilotprosjekt med ønske om å mobilisere lokalsamfunnet til en bærekraftig forvalting av naturressursene.

Gullgravingen etterlater seg store hull som blir dødsfeller for dyr og mennesker. Det fører også til uttørking av elver, skog blir hogd ned, og det leder videre til ressurskonflikter mellom bøndene og nomadiske husdyrholdere.

Lokalbefolkningen i flere landsbyer har blitt mobilisert til å gjøre om gamle gullfelt til dyrkbar jord, og allerede er det høstet både bønner og peanøtter. I 2019 ble en ny prosjektperiode på fem år startet. Nå blir prosjektet utvidet til å omfatte arbeid med å renske opp tette elver, bygge dammer, starte fiskeoppdrett, videreutvikle jordbruket i tillegg til å fylle igjen flere tusen brønner. Arbeidet gjennomføres i nært samarbeid mellom NLM og en lokal bistandsorganisasjon, og det bygger på mye tradisjonell kunnskap.

 

SE VIDEO: Gullfelt til besvær

 

 

 

Fakta

Budsjett: Kr 800 000 (Elfenbenskysten) og 2 mill (Mali) 

Deler av prosjektet er Norad-støttet. 

Kontakt: Stedlig representant melci@nlm.no