Jernbanetorget

Øst

Misjonssambandet øst består av fylkene Innlandet, Oslo og Viken, samt tidligere Vestfold fylke.

NLM region øst

NLM region øst ønsker å gi barn, ungdom og voksne over hele Østlandet muligheten til å bli kjent med Jesus, og vi vil utruste kristne til å være levende vitner både i sitt eget lokalområde og over hele verden. Vi driver et stort og variert arbeid med store og små misjonsfellesskap, et rikt leirarbeid og jevnlig møtevirksomhet i forsamlinger og bedehus. NLM region øst er svært variert, og inkluderer både den tett befolkede og flerkulturelle Osloregionen og små steder i distriktene. En viktig prioritering er det flerkulturelle arbeidet, og vi satser også stort på å nå barn og unge med evangeliet.

I tillegg til NLMs visjon «Verden for Kristus» arbeider Region øst under visjonen «Inkluderende og disippelgjørende fellesskap av mennesker i alle generasjoner, som deler evangeliet om Jesus».

 

Institusjoner

NLM region øst har seks leirsteder, ni barnehager (alene eller sammen med andre) og fem skoler, inkludert Fjellhaug bibelskole, med landets eneste bibelskolelinje innen gaming, og Fjellhaug Internasjonale Høgskole, som er svært viktig for rekruttering og utdanning av utsendinger til NLMs internasjonale arbeid. Vi har også to nærmiljøsentre, en rekke gjenbruksbutikker og flere lokalradioer.

 

Ressurser

Du finner mer informasjon og nyttige ressurser fra region øst i Ressursbanken (husk å filtrere på region øst).

Der finner du blant annet informasjon og referater fra regionstyret, leiroversikt for hele året og disippeltreningsprogrammet vårt, Ung:Disippel.

Adresse

Sinsenveien 25 0572 Oslo

Kontakt

E-post: ost@nlm.no Telefon: 22 00 73 90 Åpningstider: Mandag - torsdag kl. 10.00 - 15.00