Bilde av mann med notatbok og pc

Regionstyret øst

Arbeidet i Region øst blir ledet av Regionstyret som blir valgt hvert år på Regionens årsmøte.

Regionstyret

Mai-Brit Vegge (leder), 2019-2021

Janet Seierstad (nestleder), 2019-2021

Sven Morten Kjølleberg, 2020-2022

Sondre Lidal, 2019-2021

Øyvind Sverre Svensen, 2020-2022

Jan Erik Lehre (ansattrepresentant), 2019-2021

Harald Hodne Hermundsplass (1. varamedlem), 2020-2021

Ola Tulluan (2. varamedlem), 2020-2021

Jan Magnus Fauske Lillebø (varamedlem for ansattrepresentant), 2019-2021