Bilde av mann med notatbok og pc

Regionstyret øst

Arbeidet i Region øst blir ledet av Regionstyret som blir valgt hvert år på Regionens årsmøte.

 

Regionstyret

Tore Vågen (leder), valgt 2018-2020

Mai-Brit Vegge (nestleder) , valgt 2019-2021

Anita Berget, valgt 2018-2020

Sondre Lidal, valgt 2019-2021

Janet Seierstad, valgt 2019-2021

Jan Erik Lehre (ansattrepresentant), valgt 2019-2021

Kay Granli (1. vara), valgt 2019-2020

Lisbet Storbråten Sletner (2. vara), valgt 2019-2020

Jan Magnus Fauske Lillebø (vara for ansattrepresentant), valgt 2019-2021