Bilde av mann med notatbok og pc

Regionstyret Misjonssambandet øst

Arbeidet i Misjonssambandet øst blir ledet av regionstyret, som blir valgt hvert år på regionens årsmøte.

Regionstyret

Janet Seierstad (2022-2024), leder

Øyvind Myhre (2022-2024), nestleder

Tommy Eriksen (2023-2025)

Jarle Isene (2023-2025)

Ingunn Tommelstad Thoresen (2023-2025)

Sonja Leirvik (2023-2025), ansattrepresentant

 

Tormod Lund (2023-2024), 1. varamedlem

Niri Lid (2023-2024), 2. varamedlem

Peter Majeed (2023-2025), vara ansattrepresentant