Bilde av mann med notatbok og pc

Regionstyret øst

Arbeidet i Region øst blir ledet av Regionstyret som blir valgt hvert år på Regionens årsmøte.

Regionstyret

Mai-Brit Vegge (leder), 2021-2023

Sven Morten Kjølleberg (nestleder), 2020-2022

Øyvind Sverre Svensen, 2020-2022

Maria Celine Lundeby, 2021-2023

Tommy Eriksen, 2021-2023

Sonja Leirvik (ansattrepresentant), 2021-2023

 

Janet Seierstad (1. varamedlem), 2021-2022

Tormod Lund (2. varamedlem), 2021-2022

Peter Majeed (varamedlem for ansattrepresentant), 2021-2023