Bilde av mann med notatbok og pc

Regionstyret øst

Arbeidet i Region øst blir ledet av Regionstyret som blir valgt hvert år på Regionens årsmøte.

 

Regionstyret

Kay Granli (styreleder), valgt 2017-2019

Medlem (nestleder), valgt 2017-2019 (utsending i sensitive områder)

Anita Berget, valgt 2018-2020

Janet Seierstad, valgt 2017-2019

Tore Vågen, valgt 2018-2020

Jan Erik Lehre (ansattrepresentant), valgt 2017-2019

Ingunn Holm (1. vara), valgt 2018-2019

Bjarte Øygard (2. vara), valgt 2018-2019

Jan Magnus Fauske Lillebø (vara for ansattrepresentant), valgt 2017-2019