Ungdommer i skogen

Registrer ditt fellesskap i Misjonssambandet

Misjonsfellesskap er samlebetegnelsen på alle typer fellesskap i Misjonssambandet, både smågrupper og store, åpne fellesskap.

Fellesskap som har betalende medlemmer under 26 år og som har barn og unge som hovedmålgruppe kan kvalifisere til Frifond-støtte. Derfor skiller vi mellom to ulike typer fellesskap i registreringen.