Bønnebrosjyre 2023

Bønnebrosjyre 2023

Vi vil med frimodighet invitere venner av Misjonssambandet øst til å ta med våre ansatte i bønn.

Her publiserer vi en ny bønnebrosjyre for 2023. Den kan brukes digitalt, eller du kan skrive den ut i papirformat.  

For utskrift i papirformat:

I utskriftsvinduet:  

  • Velg «faktisk størrelse».

  • Velg utskrift på begge sider, med vending på kortside. 

Brosjyren er ment å bli brettet i tre deler.  

Tilsendelse.

Send en forespørsel til ost@nlm.no (merk med «Bønnebrosjyre») hvis du ikke selv har mulighet til å skrive den ut og ønsker den tilsendt fra regionkontoret. Vi ønsker å unngå å sende én-og-én, så avtal gjerne med ditt lokale misjonsfellesskap (forening, barnelag, forsamling e.l.) om en fellesbestilling, så kan vi sende flere eksemplarer i én pakke. 

Bønnebrosjyre
BØNNEBROSJYRE:Slik skal brosjyren kan brettes. Håvard Jøssang