bilde av ei dame i nasjonal

Samfunnsutvikling i Sentral-Asia

Deler av Sentral-Asia har store samfunnsmessige utfordringer, NLM støtter arbeid for å bedre hverdagen for sårbare grupper.

Håndverksproduksjon

I Sentral-Asia har kvinner tradisjonelt sett hatt en svak og utsatt posisjon. NLM ønsker å styrke kvinners posisjon, og gjennom et kvinneprosjekt ønsker NLM å engasjere kvinnene til å utvikle håndverksprodukter, slik at det kan skape varig, forutsigbar og rettferdig inntekt. Kvinnene blir lært opp i design, business, salg og distribusjon. På denne måten øker kvinnenes selvfølelse og egenverdi.


«Vi velger livet»

Ungdommer i Sentral-Asia får lite opplæring og utrusting til å møte utfordringene i voksenlivet. Temaer som alkohol og rus, forhold mellom gutter og jenter, sunn livsstil, selvmord og hiv/aids er ofte tabu. NLM støtter «Vi velger livet». Gjennom undervisning, gruppearbeid og samtaler blir ungdommen styrket i troen på seg selv og sin egenverdi, og håpet er at dette skal hjelpe dem til å kunne stå imot ulike fristelser og ytre press. Prosjektet er godkjent av myndighetene i landet, og undervisningen foregår på lokale skoler som en del av timeplanen til elevene. Tilbakemeldingene fra ungdommene er svært gode og prosjektet er svært etterspurt i landet. Teamet som jobber med dette, besøker flere skoler per uke.

 
Kvinner i fengsel

I Sentral-Asia er kriminalomsorgen nokså fraværende. NLM støtter et nyoppstartet prosjet i et kvinnefengsel, som har som mål å forberede kvinnene på et liv utenfor fengselsmurene.
Gjennom gruppeundervisning og individuelle samtaler gjennomført av kvalifisert personell, håper vi at kvinnenes adferd endres og at vi på den måten forebygger kriminelle handlinger I fremtiden. Prosjektet er i samarbeid med en lokal kirke.


Skape arbeidsplasser

I Sentral-Asia er det mange som står utenfor arbeidslivet, eller som har utrygge eller uforutsigbare jobber. Dette kan skape utrygghet, både økonomisk og sosialt.
Å ha et arbeid sikrer inntekt og styrker ens egenverdi. Vi er alle utstyrt med ulike talenter, erfaringer og kompetanse, og NLM ønsker at flere i Sentral-Asia skal få bruke sine evner.

Ved å utvikle, bistå og legge til rette for forskjellige former for virksomhet, er NLM med på å skape arbeidsplasser i Sentral-Asia. Vi ønsker at virksomhetene skal være levedyktige og har derfor satt som mål at de skal ha minst tre av de fire følgende kjennetegn: de skal være økonomisk forsvarlige, tjene sosial utvikling, ha åndelige substans og være miljøvennlige. Ved å bidra til flere arbeidsplasser, bidrar vi til å utvikle et samfunn der flere får bruke sine talenter og gaver.

 

Fakta

Budsjett: Kr 180 000

Kontakt: Regionleder Eivind Jåtun, ejaatun@nlm.no