bilde av ei dame i nasjonal

Samfunnsutvikling i Sentral-Asia

Deler av Sentral-Asia har store samfunnsmessige utfordringer, NLM støtter arbeid for å bedre hverdagen for sårbare grupper.

SKOLE

Sentral-Asia har en ung befolkning. Elevmassene øker, og lærerbehovet er enormt. NLM ønsker å styrke lærerne og driver et skolesenter. Der får lærerne undervisning i forskjellige temaer som kreativ undervisning, team-arbeid, barns utvikling på forskjellige alderstrinn, foreldresamarbeid og konflikthåndtering. Dette utruster lærerne til å skape trygge og stabile læringsmiljøer, og samtidig formidle de kristne verdiene. NLM ønsker å utvide arbeidet og tilby foreldreopplæring innenfor helse, oppdragelse og barns utvikling.

 

BARNESENTER 

Forventningene til skolebarn er høye i Sentral-Asia. NLM startet i 2018 et skolesenter hvor man ønsker å tilby undervisning for førskolebarn, slik at de er godt rustet for en krevende skolehverdag. NLM ønsker også at senteret blir et godt samlingssted for foreldre og besteforeldre som leverer og henter barna. Skolesenteret gir muligheter til å formidle den kristne tro og verdier både til barn og voksne i et land der tradisjonell misjonsvirksomhet ikke er mulig.

 

Fakta

Budsjett: Kr 350 000

Kontakt: Regionleder Berit A. Ådnanes badnanes@nlm.no