bilde av ei dame i nasjonal

Samfunnsutvikling i Sentral-Asia

Deler av Sentral-Asia har store samfunnsmessige utfordringer, NLM støtter arbeid for å bedre hverdagen for sårbare grupper.

Håndtverkproduksjon

I Sentral-Asia har kvinner tradisjonelt sett hatt en svak og utsatt posisjon. NLM ønsker å styrke kvinners posisjon, og gjennom et kvinneprosjekt ønsker NLM å engasjere kvinnene til å utvikle håndverksprodukter slik at det kan skape varig, forutsigbar og rettferdig inntekt. Kvinnene blir lært opp i design, business, salg og distribusjon. På denne måten øker kvinnenes selvfølelse og egenverdi.

 

«Vi velger livet»

Ungdommer i Sentral-Asia får lite opplæring og utrusting til å møte utfordringene i voksenlivet. Temaer som alkohol og rus, forhold mellom gutter og jenter, sunn livsstil, selvmord og HIV/aids er ofte tabu.

NLM støtter prosjektet «Vi velger livet». Gjennom undervisning, gruppearbeid og samtaler blir ungdommen styrket i troen på seg selv og sin egenverdiverdi, og håpet er at dette skal hjelpe dem til å kunne stå imot ulike fristelser og ytre press.

Prosjektet er godkjent av myndighetene i landet, og undervisningen foregår på lokale skoler som en del av timeplanen til elevene. Tilbakemeldingene fra ungdommene er svært gode og prosjektet er svært etterspurt i landet. Teamet som jobber med dette besøker flere skoler per uke.

 

Kvinner i fengsel

I Sentral-Asia er kriminalomsorgen nokså fraværende. NLM støtter et nyoppstartet prosjet i et kvinnefengsel, som har som mål å forberede kvinnene på et liv utenfor fengselsmurene.

Gjennom gruppeundervisning og individuelle samtaler gjort av kvalifisert personell, håper vi at kvinnenes adferd endres og på den måten forbygge kriminelle handlinger I fremstiden. Prosjektet er i samarbeide med en lokal kirke.

Kontakt: Regionleder Eivind Jåtun, ejaatun@nlm.no