bilde av ei dame i nasjonal

Samfunnsutvikling i Sentral-Asia

Deler av Sentral-Asia har store samfunnsmessige utfordringer, NLM støtter arbeid for å bedre hverdagen for sårbare grupper.

UTRUSTNING AV LÆRERE

Sentral-Asia har en ung befolkning. Elevmassen øker, og lærerbehovet er enormt. NLM ønsker å utruste lærerne og driver derfor et skolesenter. Der får lærerne undervisning i forskjellige temaer som kreativ undervisning, team-arbeid, barns utvikling på forskjellige alderstrinn, foreldresamarbeid og konflikthåndtering. Dette hjelper lærerne til å skape trygge og stabile læringsmiljøer, og samtidig formidle de kristne verdiene.

 

 

INTERNATIONAL CHILD DEVELOPMENT PROGRAMME (ICDP)

NLM startet høsten 2020 ICDP for førskolelærere og kommer i år til å tilby programmet til foreldre. ICDP tilbyr kurs med veiledning for å styrke oppveksten  og  omsorgen for barn og unge. Programmet er anerkjent av UNICEF og WHO, som også har benyttet det i ulike land i verden. I Sentral-Asia blir dette programmet brukt til å fremme personal og foreldres samspill med barn. Dette for å gi de et godt faglig grunnlag for utvikling av gode verdier, holdninger og strategier for å kunne fremme og utvikle positive samspill med barn.

 

SKOLESENTER

Forventningene til skolebarn  er høye i Sentral-Asia. NLM startet i 2018 et skolesenter hvor man ønsker å tilby undervisning for førskolebarn, slik at de er godt rustet for en krevende skolehverdag. NLM ønsker også at senteret blir et godt samlingssted for foreldre og besteforeldre som leverer og henter barna. Skolesenteret gir muligheter til å formidle den kristen tro og kristne verdier til både barn og voksne.

 

KVINNERS RETTIGHETER

Kvinner i Sental-Asia har tradisjonelt sett hatt en svak og utsatt posisjon i samfunnet. Også kirken har hatt lite fokus på kvinner. NLM ønsker å støtte kvinner og har flere prosjekter som skal hjelpe våre søstre i Sentral-Asia. NLM legger til rette slik at våre søstre kan møtes og styrke hverandre. Vi støtter også entreprenørprosjekter hvor kvinner får mulighet til å starte sin egen bedrift. Gjennom prosjektet skapes varig, forutsigbar og rettferdig inntekt. Kvinnene blir lært opp i design, business, salg og distribusjon. Slik økes kvinnenes selvfølelse.

 

USE YOUR TALENTS

Mange i Sentral-Asia står utenfor arbeidslivet eller har utrygge/uforutsigbare jobber. Men alle er utstyrt med ulike talenter, erfaringer og kompetanse. I 2021 starter vi med projektet Use Your Talents. Ved å utvikle, bistå og legge til rette for forskjellige former for virksomhet, er NLM med på å skape arbeidsplasser.

NLM ønsker at  virksomhetene skal være levedyktige og har derfor satt som mål at de skal være økonomisk forsvarlige, tjene sosial utvikling og ha åndelig substans.

Ved dette bidrar NLM til å utvikle et samfunn der flere får bruke sine talenter og gaver og dermed styrke sin følelse av egenverdi og sikre en inntekt.

 

 

Fakta

Budsjett: Kr 1,04 mill

Kontakt: Regionleder Berit A. Ådnanes badnanes@nlm.no