bilde av ei dame i nasjonal

Samfunnsutvikling i Sentral-Asia

Deler av Sentral-Asia har store samfunnsmessige utfordringer, Misjonssambandet støtter arbeid for å bedre hverdagen for sårbare grupper.

Undervisning for lærere og foreldre

Sentral-Asia har en ung befolkning. Elevmassene øker, og lærerbehovet er enormt. Misjonssambandet ønsker å utruste lærerne og driver undervisning i forskjellige temaer som kreativ undervisning, team-arbeid, barns utvikling på forskjellige alderstrinn, foreldresamarbeid og konflikthåndtering. Dette hjelper lærerne til å skape trygge og stabile læringsmiljøer og samtidig formidle de kristne verdiene.

Misjonssambandet startet i fjor høst et kurs med veiledning for å styrke oppveksten og omsorgen for barn og unge. Programmet er anerkjent av UNICEF og WHO, som også har benyttet det i ulike land i verden. I Sentral-Asia blir dette programmet brukt til å fremme personales og foreldres samspill med barn. Dette for å gi dem et godt faglig grunnlag for utvikling av gode verdier og holdninger, og strategier for å kunne fremme og utvikle positivt samspill med barn.

 

Skolesenter 1, 2 og 3     

Forventningene til skolebarn er høye i Sentral-Asia. Misjonssambandet startet i 2018 et skolesenter hvor man ønsker å tilby undervisning for førskolebarn, slik at de er godt rustet for en krevende skolehverdag. Misjonssambandet ønsker også at senteret blir et godt samlingssted for foreldre og besteforeldre som leverer og henter barna. Skolesenteret gir muligheter til å formidle den kristne tro og verdier til både barn og voksne.

I fjor høst startet Misjonssambandet det andre skolesenteret utenfor hovedstaden. Det tilfører samfunnet arbeidsplasser, og i tillegg er det et møtested for å dele troen. I januar i år startet vi opp det tredje senteret.

 

Kvinners rettigheter           

Kvinner i Sentral-Asia har tradisjonelt sett hatt en svak og utsatt posisjon i samfunnet. Også kirken har hatt lite fokus på kvinner. Misjonssambandet ønsker å støtte kvinner, og har flere prosjekter som skal hjelpe våre søstre i Sentral-Asia. Vi legger til rette for at de kan møtes og styrke hverandre. Vi støtter også entreprenørprosjekter hvor kvinner får mulighet til å starte sin egen bedrift. Gjennom prosjektet skapes varig, forutsigbar og rettferdig inntekt. Slik økes kvinnenes selvfølelse.

 

Use Your Talents      

Mange i Sentral-Asia står utenfor arbeidslivet eller har uforutsigbare jobber. Men alle er utstyrt med talenter, erfaringer og kompetanse. I fjor høst startet vi prosjektet «Use your talents». Ved å bevisstgjøre folk om deres talenter, evner og kompetanse bidrar vi til at det skapes flere arbeidsplasser.

Misjonssambandet ønsker at virksomhetene skal være levedyktige og har derfor satt som mål at de skal være økonomisk forsvarlige, tjene sosial utvikling og ha åndelig substans.

Ved dette bidrar Misjonssambandet til å utvikle et samfunn der flere får bruke sine talenter og gaver og dermed styrke sin selvstendighet og sikre en inntekt.

 

Fakta

Budsjett: Kr 3,2 mill

Kontakt: Regionleder Berit A. Ådnanes badnanes@nlm.no