Barn som blir undervist i en skolegård.

Samfunnsutvikling i Sør-Amerika

I Sør-Amerika er det mange barn og unge som vokser opp under krevende forhold i hjemmet. Misjonssambandet samarbeider med den nasjonale kirken om prosjekter som løfter fram gode verdier.

  

Familie og samfunn

Familievold og overgrep er en stor utfordring i samfunnet. Både i Bolivia og Peru har Misjonssambandet støttet familieprosjekter i mange år. Gjennom disse prosjektene har man fått være med og forandre samfunnet innenfra, samtidig som man utvikler velfungerende lokalmenigheter.

Nå er prosjektperiodene over, og lokalkirkene har fått redskaper og forberedelse til å ta arbeidet videre. Misjonssambandet vil følge opp dette arbeidet i lokalkirkene, støtte opp om arbeidet med konflikthåndtering, verdiundervisning og ekteskapskurs og være en pådriver for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Fakta

Budsjett: Kr 300 000.

Kontakt: Stedlig representant nlmsoramerika@nlm.no