Barn som blir undervist i en skolegård.

Samfunnsutvikling i Sør-Amerika

I Sør-Amerika er det mange barn og unge som vokser opp under krevende forhold i hjemmet. NLM samarbeider med den nasjonale kirken om prosjekter som løfter fram gode verdier.

I det andinske samfunnet handler mye om å bli best, ikke minst i skolesammenheng. Dette fører ofte til et samfunn som glemmer sine kristne verdier. NLM og IEL-P (den evangelisk lutherske kirke i Peru) samarbeider om å bedre forhold i familiene. I Peru arrangeres en årlig familiekonferanse hvor man setter familietemaer som ekteskap, barneoppdragelse og utdanning på dagsordenen. Forebygging av vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, rusmisbruk og kriminalitet er også viktige deler av prosjektet. Temaer som ekteskap, familierådgiving og verdiundervisning i skolen engasjerer også mange frivillige. I tillegg besøker vi skoler og menigheter og tar opp temaer som familievold, alkoholmisbruk og seksuelle overgrep.

I 2018 starter NLM og ICEL opp et lignende prosjekt i Bolivia, dog i mindre skala.  

Målet med familieprosjektene er å forandre samfunnet innenfra, samtidig som man utvikler velfungerende lokalkirker.

Deler av arbeidet er støttet av Norad.

Kontakt stedlig representant Tore Bjørsvik: nlmsoramerika@nlm.no