Grønnsakshage Indonesia

Samfunnsutvikling i Indonesia

NLM ønsker å være med og utruste lokalbefolkningen til å bygge gode lokalsamfunn.

 

Deler av arbeidet er Norad-støttet. 

SKOLE

NLM ønsker at barna i Indonesia skal få utdannelse, slik at de kan ta del i nasjonens utvikling. Hver uke arrangerer NLM uformell undervisning og aktiviteter for barn flere steder i Indonesia. På Sumba har NLM blant annet opprettet lese- og undervisningshus for barn i samarbeid med den teologiske høyskolen på øya. Barna lærer å lese, skrive, gjøre enkle matteoppgaver og lærer engelsk. 

 

BARNEKLUBBER 

Gjennom å drive barneklubber nordøst på Sumatra ønsker NLM å motivere barna til å prioritere utdanning. I barneklubbene lærer barna om alt fra moral, etikk og helse til profethistorier.  NLM lager undervisningsmoduler med kreative læringsmetoder av viktige tema, spesielt rettet mot barneskolebarn. NLM har etablert mange lokale bibliotek i lokalsamfunn der utdanningsnivået er lavt. 

 

LIVSVILKÅR

Mange mennesker får ikke utnyttet egne ressurser. NLM ønsker å benytte sin erfaring med å mobilisere lokalsamfunn til å gjenkjenne og benytte de ressurser som finnes. Gjennom personlige samtaler, gruppediskusjoner og landsbymøter ønsker så NLM å oppmuntre mennesker til å skape positive endringer, noe som gir mestring og verdi. Styrking av lokale grupper og brobygging mellom lokalsamfunn og myndigheter er en viktig del av arbeidet. 

NLM driver et prosjekt innenfor samfunnsutvikling, utdanning og forebyggende helse i tre fiskerlandsbyer.

 

SPAREGRUPPER 

NLM Indonesia ønsker å gi familier en bedret situasjon og et annet utgangspunkt ved strukturering av økonomi og sparing. Storbyprosjektet har fokus på sparegrupper som gir råd og hjelp til egen situasjon og til sparing.

 

FLYKTNINGARBEID

NLM Indonesia ønsker å gi opplæring til afghanske flyktninger som ikke får hjelp. De får lære å lage såpe for salg, og de blir også hjulpet igang slik at de kan selge håndarbeid og mat som de lager. NLMs ansatte underviser dem også i indonesisk.

 

NØDHJELP

I Indonesia er det stor jordskjelvfare og landet har flere aktive vulkaner. NLM er med i et nettverk hvor vi kan bistå dersom det skulle oppstå naturkatastrofer. I 2018 ble Indonesia hardt rammet av flere jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier. Noe av arbeidet vårt har derfor blitt tilpasset og de lokale forholdene etter jordskjelv. 

 

Fakta

Budsjett: Kr 4 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmindonesia@nlm.no