Grønnsakshage Indonesia

Samfunnsutvikling i Indonesia

NLM ønsker å være med og utruste lokalbefolkningen til å bygge gode lokalsamfunn.

Endring av eget lokalsamfunn

Mange mennesker i Indonesia får ikke utnyttet egne ressurser.
NLM arbeider med å mobilisere lokalsamfunn til å gjenkjenne og benytte de ressursene de allerede har, som menneskelige og sosiale ressurser, naturressurser, økonomiske ressurser og offentlige tilbud.

Gjennom personlige samtaler, gruppediskusjoner og landsbymøter ønsker NLM å oppmuntre mennesker til å skape positive endringer. Styrking av lokale grupper og brobygging mellom lokalsamfunn og myndigheter er en viktig del av arbeidet.
Ved å finne løsninger på egne problemer vil mennesker oppleve mestring og verdi.

Gjennom opplæring og undervisning i jordbruksteknikker og foredling av lokale jordbruks- og fiskeprodukter arbeider NLM for å bedre økonomiske vilkår i fattige landsbyer. I tillegg læres ulike jordbruksgrupper opp i hvordan de kan lage kjøkkenhager. NLM vil etablere et læringssenter for jordbrukere der de kan få hjelp.

Naturkatastrofer

I Indonesia er det stor jordskjelvsfare og landet har mange vulkaner. NLM er med i et nettverk hvor vi kan bistå dersom det skulle oppstå naturkatastrofer. Det er stadig små vulkanutbrudd fra Sinabung på Nord-Sumatra der mennesker bor i flyktningeleirer.
NLM er i beredskap dersom det er behov for bistand.

Kontakt stedlig representant Ørjan Bredvei, nlmindonesia@nlm.no