Grønnsakshage Indonesia

Samfunnsutvikling i Indonesia

NLM ønsker å være med og utruste lokalbefolkningen til å bygge gode lokalsamfunn.

 

Deler av arbeidet er Norad-støttet. 

SKOLE

NLM ønsker at barna i Indonesia skal få utdannelse, slik at de kan ta del i nasjonens utvikling. Hver uke arrangerer NLM uformell undervisning og aktiviteter for barn flere steder i Indonesia. På Sumba har NLM blant annet opprettet lese- og undervisningshus hvor barna får lær lese, skrive, gjøre enkle matteoppgaver og lærer engelsk.

 

BARNEKLUBBER

Gjennom å drive barneklubber nordøst på Sumatra ønsker NLM  å motivere barna til å prioritere utdanning. I barneklubbene lærer barna om alt fra moral, etikk og helse til profethistorier. NLM lager undervisningsmoduler med kreative læringsmetoder om viktige tema, spesielt rettet mot barneskolebarn. NLM har etablert mange lokale bibliotek i lokalsamfunn der utdanningsnivået er lavt.

 

LIVSVILKÅR

NLM ønsker å benytte sin erfaring med å mobilisere lokalsamfunn til å gjenkjenne og benytte de ressurser som finnes. Gjennom personlige samtaler, gruppediskusjoner og landsbymøter ønsker så NLM  å oppmuntre mennesker til å sette i gang positive endringer. Styrking av lokale grupper og brobygging mellom lokalsamfunn og myndigheter er en viktig del av arbeidet.

 

FLYKTNINGARBEID

NLM Indonesia ønsker å gi opplæring til afghanske flyktninger som ikke får hjelp. De lærer å lage såpe for salg, og de blir også hjulpet igang slik at de kan selge håndarbeid og egenprodusert mat. I tillegg underviser NLMs ansatte flyktningene i indonesisk.

 

NØDHJELP

I Indonesia er det stor jordskjelvfare, og landet har flere aktive vulkaner. NLM er med i et nettverk hvor vi kan bistå dersom det skulle oppstå naturkatastrofer. I 2018 ble Indonesia hardt rammet av flere jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier. Noe av arbeidet vårt har derfor blitt tilpasset forholdene etter disse naturkatastrofene. 

 

Fakta

Budsjett: Kr 3 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmindonesia@nlm.no