Grønnsakshage Indonesia

Samfunnsutvikling i Indonesia

Misjonssambandet ønsker å være med og utruste lokalbefolkningen til å bygge gode lokalsamfunn.

 

Deler av arbeidet er Norad-støttet. 

 

Skole

Misjonssambandet ønsker at barna i Indonesia skal få utdannelse, slik at de kan ta del i nasjonens utvikling. Hver uke arrangerer vi uformell undervisning og aktiviteter for barn flere steder i Indonesia.

På Sumba har Misjonssambandet blant annet opprettet lese- og undervisningshus for barn i samarbeid med kirken på øya. Barna lærer å lese, skrive, gjøre enkle matteoppgaver og lærer engelsk.

 

Barneklubber

Gjennom å drive barneklubber nordøst på Sumatra ønsker Misjonssambandet å motivere barna til å prioritere utdanning. I barneklubbene lærer barna om alt fra moral, etikk og helse til profethistorier. Vi lager undervisningsmoduler med kreative læringsmetoder om viktige tema, spesielt rettet mot barneskolebarn. Misjonssambandet har etablert mange lokale bibliotek i lokalsamfunn der utdanningsnivået er lavt.

 

Livsvilkår

Misjonssambandet ønsker å benytte sin erfaring med å mobilisere lokalsamfunn til å gjenkjenne og benytte de ressurser som finnes. Gjennom personlige samtaler, gruppediskusjoner og landsbymøter ønsker Misjonssambandet å oppmuntre mennesker til å skape positive endringer. Styrking av lokale grupper og brobygging mellom lokalsamfunn og myndigheter er en viktig del av arbeidet.

 

Flyktningarbeid 

Misjonssambandet ønsker å gi opplæring til afghanske flyktninger som får lite bistand fra det offentlige. De ansatte underviser i indonesisk, og i i tillegg hjelpes de i gang med å selge egenproduserte såper og mat.

 

Nødhjelp   

I Indonesia er det stor jordskjelvfare, og landet har flere aktive vulkaner. Misjonssambandet er med i et nettverk hvor vi kan bistå dersom det skulle oppstå naturkatastrofer. I 2018 ble Indonesia hardt rammet av flere jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier. Noe av arbeidet vårt har derfor blitt tilpasset de lokale forholdene etter disse naturkatastrofene.

 

Fakta

Budsjett: Kr 4 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmindonesia@nlm.no