Samfunnsutvikling i Stor-Kina

Samfunnsutvikling i Stor-Kina

NLM arbeider på ulike måter for å styrke barns hverdag i Kina.

Arbeidet er Norad-støttet.

 

Foreldreveiledning

I Kina er ett av fem barn forlatt av foreldrene sine, det vil si 60 millioner barn. De fleste av disse barna er forlatt på landsbygda fordi foreldrene reiser til storbyene for å arbeide. Hvilke konsekvenser dette kan få for Kina i fremtiden vet vi ikke, men vi frykter at de blir store.

Sammen med myndighetene i landet arbeider NLM for å bedre barnas hverdag. Gjennom blant annet International Child Development Program (icdp.info) får omsorgspersoner kursing i hvordan en kan oppdra barn gjennom dialog. Kursene forteller hvor viktig det er å gi kjærlighet og omsorg.

I det ene området hvor NLM har arbeidet, er 80% av barna forlatt av foreldrene sine. Ingen kan helt ta foreldrenes plass. Derfor arbeider prosjektet for å gjøre det lettere for foreldrene å være sammen med barna. Gjennom prosjektet vil NLM hjelpe forlatte barn til å takle livet og lære dem hvordan de kan ta vare på seg selv, hvordan de kan få dekket sine daglige behov, takle sine følelser og få gode relasjoner til andre mennesker. Frivillighet er en voksende trend i Kina. NLM ønsker å benytte seg av denne trenden i arbeidet med å gjøre livet bedre for de forlatte barna. I 2020 starter et femårig prosjekt som har som mål å gjøre ICDP China selvgående.

Fakta

Budsjett: Kr 3,9 mill. (deler av prosjektet er Norad-støttet)

Kontakt: Regionleder Olav Vestbøstad, ovestbostad@nlm.no