Samfunnsutvikling i Stor-Kina

Samfunnsutvikling i Stor-Kina

Misjonssambandet arbeider på ulike måter for å styrke barns hverdag og bedre livsvilkår i Kina.

Deler av arbeidet er Norad-støttet.

Kursing av omsorgspersoner

I snart fem år har vi gjennom veiledningsprogrammet «International Child Development Program» (icdp.info) fått være med på å bidra til økt bevissthet om viktigheten av god kommunikasjon mellom voksne og barn, og at vi må tenke på barnet som et helt og enestående menneske. Gjennom prosjektet har vi fått bidra til å styrke forholdet mellom omsorgsgiver og barn, slik at barn får et bedre grunnlag for livet videre.

Når prosjektet vårt fases ut ved utgangen av året, kan vi se tilbake på et viktig og verdifullt arbeid for å styrke barnas situasjon i landet. Denne typen bevisstgjøring er løftet frem som et prioritert felt fra kinesiske myndigheters side i årene fremover. Det betyr at tematikken lever videre, selv om vi nå faser ut vårt ICDP-prosjekt.

 

Leseopplæring

Mange kinesere har store utfordringer med å lese sitt eget språk. Ikke minst er dette en utfordring for kvinner og eldre mennesker. Misjonssambandet støtter utviklingen av et digitalt læringsverktøy for lesing og tekstforståelse. Når applikasjonen er ferdig utarbeidet, vil den med få grep kunne tas i bruk av andre språkgrupper, og dermed bli et viktig redskap for enda flere.

 

Fakta

Budsjett: Kr 750 000. (Deler av prosjektet er Norad-støttet)

Kontakt: Regionleder Eivind Jåtun, ejatun@nlm.no.