Samfunnsutvikling i Stor-Kina

Samfunnsutvikling i Stor-Kina

Misjonssambandet arbeider på ulike måter for å styrke barns hverdag og bedre livsvilkår i Kina.

Deler av arbeidet er Norad-støttet.

Kursing av omsorgspersoner

Veiledningsprogrammet «International Child Development Programme» (icdp.info) gir omsorgspersoner kursing i hvordan man kan forbedre kommunikasjonen mellom voksenpersoner og barn, og se barnet som et helt menneske. Gjennom prosjektet vil Misjonssambandet bidra til å styrke forholdet mellom omsorgsgiver og barn, slik at barn får et godt grunnlag for livet videre.

I Kina opplever mange barn hardt akademisk press fra foreldre, lærere og samfunnet ellers. Sterk vektlegging av akademisk utvikling går på bekostning av barnets mentale, sosiale og emosjonelle utvikling. Sammen med myndighetene i landet arbeider Misjonssambandet for å bedre kinesiske barns hverdag.

 

Leseopplæring

Mange kinesere kan ikke lese. Dette gjelder spesielt kvinner og eldre. Misjonssambandet støtter utviklingen av et digitalt læringsverktøy for lesing og tekstforståelse.

 

Fakta

Budsjett: Kr 1 mill. (Deler av prosjektet er Norad-støttet)

Kontakt: Regionleder Olav Vestbøstad, ovestbostad@nlm.no