Samfunnsutvikling i Stor-Kina

Samfunnsutvikling i Stor-Kina

NLM arbeider på ulike måter for å styrke barns hverdag i Kina.

Arbeidet er Norad-støttet.

Foreldreveiledning

I Kina vokser mange barn opp under hardt akademisk press fra foreldre, lærere og samfunnet ellers. Sterkt fokus på akademisk utvikling går på bekostning av barnets mentale, sosiale og  emosjonelle utvikling. Sammen  med  myndighetene i landet arbeider NLM for å bedre kinesiske barns hverdag.

Gjennom blant annet foreldreveiledningsprogrammet International Child Development Programme (icdp.info) får omsorgspersoner kursing i hvordan man må kan for- bedre kommunikasjon mellom voksen og barn og se barnet som et helt menneske. Gjennom prosjektet vil NLM bidra til å styrke forholdet mellom omsorgsgiver og barn slik at det legges et godt grunnlag for barnets vel videre i livet.

Fakta

Budsjett: Kr 4,2 mill. (rosjektet er Norad-støttet)

Kontakt: Regionleder Olav Vestbøstad, ovestbostad@nlm.no