Mongolia

Samfunnsutvikling i Mongolia

I Mongolia arbeider NLM med å styrke rettigheter og bedre livsvilkår til barn med funksjonsnedsettelse.

 

Deler av arbeidet er Norad-støttet

BARNS RETTIGHETER

Barn med funksjonsnedsettelse er en av de aller svakeste gruppene i samfunnet. De blir ofte isolert, og omsorgsbyrden er så stor at en av foreldrene må være hjemme. Familien blir ført ut i fattigdom. De færreste går på skolen, og lovene og systemene som ivaretar disse barna, har liten praktisk betydning.

I 2018 startet NLM et toårig forprosjekt som kartla disse barnas situasjon i to provinser i Vest-Mongolia. All innsamlet data er nå behandlet, og man har god oversikt over antall barn og typer funksjonsnedsettelser.

NLM har nå startet prosjektet “Strengthening Children with Disabilities” (SCD). Målet for prosjektet er å bidra til at livsbetingelsene for barn med funksjonsnedsettelse og familiene deres blir forbedret, og at deres rettigheter blir respektert og beskyttet.

 

LIVSVILKÅR

Stor arbeidsledighet, blant annet i hovedstaden Ulan Bator, gjør at flere sliter med økonomien eller har rusmisbrukere i familien. Med økonomisk hjelp og støtte fra NLM driver samarbeidskirken (MELC) den diakonale organisasjonen

«Foundation for Family Development and Education». Organisasjonen tilbyr kurs og personlig rådgivning til  unge  fra 13 til 30 år ved en yrkesskole  og ved familiesentre i en av bydelene i Ulan Bator. De unge blir også invitert til arrangementer i kirken og får på den måten høre det kristne budskapet.

 

SE VIDEO: Arbeid blant en sårbar gruppe

 

 

Fakta

Budsjett: Kr 3,1 mill (prosjektet er støttet av Norad)

Kontakt: Stedlig representant nlmmongolia@nlm.no