Mongolia

Samfunnsutvikling i Mongolia

I Mongolia arbeider Misjonssambandet med å styrke rettigheter og bedre livsvilkår til barn med funksjonsnedsettelse.

 

Deler av arbeidet er Norad-støttet

Barns rettigheter     

Barn med funksjonsnedsettelser er en av de aller mest utsatte gruppene i samfunnet. De blir ofte isolert, og omsorgsbyrden er gjerne så stor at en av foreldrene må være hjemme. Det kan føre til at familier blir ført ut i fattigdom. De færreste går på skole, og lovene og systemene som ivaretar disse barna, har liten praktisk betydning.

Prosjektet “Strengthening Children with Disabilities” (SCD) i Khovd og Bayan-Ulgii holder
på ut 2024. Det skal søkes om ny prosjektfase fra 2025. Målet for prosjektet er å bidra til at livsbetingelsene for barn med funksjonsnedsettelser og familiene deres blir forbedret, og at deres rettigheter blir respektert og beskyttet. Alt dette ønsker vi skal vare i samfunnet, også etter at prosjektet er slutt.

 

Livsvilkår     

Stor arbeidsledighet, blant annet i hovedstaden Ulaanbaatar, gjør at en del sliter med økonomien eller har rusmisbrukere i familien. Med økonomisk hjelp og støtte fra Misjonssambandet driver samarbeidskirken vår (MELC) den diakonale organisasjonen «Foundation for Family Development and Education». Organisasjonen tilbyr kurs og personlig rådgivning til unge fra 13 til 30 år ved en yrkesskole og ved familiesentre i en av bydelene i Ulaanbaatar. De unge blir også invitert til arrangementer i kirken og får på den måten høre det kristne budskapet. Kirka har også et diakoniprosjekt (SYFR) som veileder par og familier, veiledningen er basert på bibelske prinsipper.

 

SE VIDEO: Arbeid blant en sårbar gruppe

 

 

Fakta

Budsjett: Kr 1,3 mill (prosjektet er støttet av Norad)

Kontakt: Stedlig representant nlmmongolia@nlm.no