Mongolia

Samfunnsutvikling i Mongolia

I Mongolia arbeider NLM med å styrke barns rettigheter og bedre deres livsvilkår. Vårt arbeid fokuserer særlig på barn med funksjonsnedsettelse.

 

Deler av arbeidet er Norad-støttet

Livsvilkår

Stor arbeidsledighet, blant annet i hovedstaden Ulan Bator, gjør at flere sliter med økonomien eller har rusmisbrukere i familien. Med økonomisk hjelp og støtte fra NLM driver samarbeidskirken den diakonale organisasjonen «Foundation for Family Development and Education». Organisasjonen tilbyr kurs og personlig rådgivning til unge fra 13 til 30 år ved en yrkesskole og ved familiesentre i en av bydelene i Ulan Bator.

De unge blir også invitert til arrangementer i kirken og får på den måten høre det kristne budskapet.

Barns rettigheter

NLM ønsker å gjøre noe for barn med funksjonsnedsettelse, som er en av de aller svakeste gruppene i samfunnet. De blir ofte isolert fra samfunnet, og omsorgsbyrden er så stor at en av foreldrene må være hjemme. Familien blir ført ut i fattigdom. De færreste går på skolen, og lovene og systemene som ivaretar disse barna har liten praktisk betydning.

I 2018 startet et toårig forprosjekt som kartla disse barnas situasjon i to provinser i Vest-Mongolia. All innsamlet data er behandlet, og det finnes nå informasjon om hvor mange barn det er og hva slags type funksjonsnedsettelse det enkelte barn har.

NLM kartla også de nåværende aktiviteter som drives for disse barna, for å se på hvilken måte NLM kan bidra for å styrke samarbeidet med myndighetene. Dette arbeidet har nå munnet ut i en langsiktig plan for et prosjekt som skal gå fra 2020.

Målet for prosjektet er å bidra til at livsbetingelsene for barn med funksjonsnedsettelse og familiene deres blir forbedret, og at deres rettigheter blir respektert og beskyttet.

 

SE VIDEO: Arbeid blant en sårbar gruppe

 

 

Fakta

Budsjett: Kr 2,6 mill (prosjektet er støttet av Norad)

Kontakt: Stedlig representant nlmmongolia@nlm.no