Krasp, regionmøtet

KRASP

Misjonssambandet nordvest sine to aspirantkor for 5.-8. klasse

KRASP (KRetsASPirantkor) er et flott leir- og kormiljø for deg som bor i Møre og Romsdal.  KRASPnord samles på Vestheim Ungdomssenter, Vestnes.  KRASPsør har sitt «leirsted» på Møre barne- og ungdomsskule, Herøy.  Vi har fire øvingshelger i året, hvor en av disse helgene er felleshelg for begge korene. 

Alder 5.-8. klasse

Jesus, vennskap, god mat, misjon, lek og korsang er gode stikkord om et kristent miljø for unge ungdommer som hadde oppstart i 1989 - og fremdeles lever!

Øvingshelger 2024 - 2025:                                                                                           

20.-22. september, 15.-17. november   

28.2. - 2.3. (Felleshelg, Vestheim)  2. - 4. mai

Siden korene har begrenset plass og vi vil være rettferdige når vi tar inn nye, har vi satt en dato for påmeldingsstart for nye medlemmer:

Påmeldingen åpner mandag 19. august.

Denne påmeldingen gjelder BARE NYE MEDLEMMER og du kan melde deg her:

Påmelding KRASPsør

Påmelding KRASPnord 

De som er med i KRASP fra før, melder seg når programmet for helga blir utsendt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

Misjonssambandet nordvest, Spjelkavikvegen 132, 6010 Ålesund