Barn og ungdom Indonesia

Barn og ungdom i Indonesia

Misjonssambandet ønsker å være med og gjøre Jesus kjent blant barn og unge.

 

“KIDS FOR CHRIST”

Misjonssambandet ønsker å utruste kristent barne- og ungdomsarbeid i landet og har et team bestående av ti lokalt ansatte som sammen med utsendingene jobber med å nå den neste generasjonen med evangeliet, med slagordet «Kids for Christ».

Det blir gitt ut bøker og søndagsskolehefter til bruk i kirkene som selges og distribueres i hele Indonesia. Vi arrangerer også seminarer og workshops og driver kursing i bl.a. dukketeater for å formidle evangeliet. Vi gir ut kristen barnemusikk og er nå i gang med å utvikle egen nettside og bruke ulike digitale kanaler for å nå ut bredere med kristent innhold. Teamet drar på misjonsreiser, arrangerer leirer og arbeider ukentlig på et dagsenter for barn, hvor de blant annet spiller fotball, har bibelgrupper, deler ut mat og lærer barn og foreldre om barns rettigheter, kristen tro og å dele videre.

Det neste året vil det fokuseres mer på ledertrening, i tillegg til at vi skal bevege oss inn i et nytt unådd område, som forhåpentligvis vil gi oss mange spennende muligheter.

 

Fakta

Budsjett: Kr 3 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmindonesia@nlm.no