Setelastudenter mottar diplom

Festdag på SETELA

Lørdag 16. desember fikk tre studenter avsluttet sitt treårige studium, mens 23 studenter fikk diplom for fullført ettårig nettstudium.

Jhon Ccaso, Jonathan Benevente og Fernando Cutipa fikk sine avsluttende vitnemål og diplom etter at de fikk levert og forsvart gradsavhandlingene sine på SETELA. De forsvarte sine oppgaver fredag 15. desember med jury og spørsmål til presentasjonen. Nå er de klare for pastorkall i den lutherske kirken.

 

Årskurs i luthersk konfesjon

For en minoritetskirke som IEL-P er konfesionalitet viktig. Det å være luthersk er det som skiller dem fra andre menigheter, og derfor er det også viktig å vite hva det vil si å være luthersk. Derfor har SETELA tilbudt et nettbasert årstudium i luthersk konfesjon, hvor man har gått gjennom både historiske, dogmatiske og bibelteologiske temaer.

Det var rundt 30 personer som startet i april, og hele 23 personer klarte å fullføre studiet. Det har vært mye lekser, og undervisning de aller fleste torsdager og lørdager gjennom ni måneder.  Som lærerkrefter har lærerne med Setela hatt det største ansvaret, men også Kjell Jaren og Arne Helge Teigen har bidratt.

 

Fortsetter med nettundervisning

Det var utlyst nytt studieår på SETELA sin campus i Arequipa. Men det var bare fire som søkte, og derfor ble det besluttet å utsette oppstart av oppmøtebasert undervisning til 2025. I 2024 vil det likevel bli tilbudt modulbasert tre-årig studium, hvor undervisningen vil være delvis virtuell og delvis i klasserom.

Det jobbes nå med å få ut informasjon om dette studiet, og det er håp om at det blir en god gruppe både i Arequipa og Juliaca.