Pause i solen

Høstsamling i Sør-Amerika

Den årlige høstsamlingen sammen med svenske kollegaer er nyttig for å få innblikk i helheten i arbeidet på feltet. Det er mye spennende som foregår i Sør-Amerika for tiden.

Høstsamling er et fast innslag i september og de siste årene har vi vært sammen med misjonærer fra Evangelisk Luthersk Misjon (ELMBV) i Sverige. Ofte kombineres det med at nye misjonærer kommer ut og det gis en god mulighet for å få et innblikk i arbeidet. 

I år lå fokuset på handlingsplan, læringspotensialet fra Atle Ølstørn sin masteroppgave og misjonshistorien i Peru - og bibeltimer ved Preben Solvang.

 

Nysatsing mot minst nådde

NLM Sør-Amerika la under misjonærkonferansen i våres en ny strategi som innebærer en dreining av arbeidet inn mot nybrott og nysatsinger, spesielt inn mot Aymara rundt Titicacasjøen, som er regnet som en av de minst nådde folkeslag ifølge Joshua Project, med 1,5 % evangeliske kristne på peruansk side.

Vår samarbeidskirke i Peru jobber med en større satsing som de ønsker at NLM skal være med på. I tillegg er det flere lokale prosjekter på gang. SETELA er fortsatt viktig, og enda mer nå som man ønsker å bli en offentlig godkjent høyskole og jobber strategisk for å få det til.

 

Skolesøknad og kirkeidentitet

Ellers fikk vi innblikk i masteroppgaven til Atle Ølstørn, som sier noe om hvordan vår samarbeidskirke i Bolivia opplever sin leting etter kirkelig identitet i spenningen mellom kirkesynoden Missouri og NLM med de kompliserende elementer som det innebærer knyttet til historie, økonomi og indre spenninger.

Atle Ølstørn
Marie Vargas

Vi fikk også bli kjent med SETELA sin nye rektor dr. Tomas Gutierrez Sanchez, som er en kapasitet på misjonshistorien i Peru og samtidsutfordringer i landet. Det er også Gutierrez som leder søknadsprosessen for å bli høyskole, og hans rolle som rådgiver i kongressen gir oss en stor fordel med tanke på innsikt og påvirkningsmuligheter   

Tomas Gutierrez Sanchez
Marie Vargas

Det var til sammen 17 misjonærer samlet disse tre dagene, og regionleder Kjell Jaren fra NLM Utland hadde tatt turen fra Norge. 

Portrettbilde av Tore Bjørsvik

Tore Bjørsvik

Misjonær