Carmen

Et liv uten vold

Familieprosjektet i Bolivia jobber for at familierelasjoner og vennskap skal være preget av kjærlighet og omsorg. Det gir resultater.

Carmen Huari Panamá er en flott dame på 34 år som går i Emanuel-kirka i Cochabamba. Hun er en aktiv dame både med trening og jobb. Hun er leder for ungdommene i kirka og også leder for bibelgruppa som jeg og Kristoffer deltar i hver uke.

  

Viktig prosjekt

Carmen har jobbet med prosjektet PROFFASVI siden 2018. Hun forteller at prosjektet består av tre program, ekteskapskurset Matrimonio sobre la Roca, som betyr ekteskap på fjellgrunn, ungdomsprogrammet JOEL, som står for Ungdom med en fri ånd, og ICDP, som er et Internasjonalt program med fokus på foreldre og barneoppdragelse.

Alle programmene har med seg hva Bibelen mener om menneskets verdi og kan være en inngangsport for å bli mer nysgjerrig på kristentroen.

Carmen har et stort hjerte for barna og ungdommene. Hun sier at det er godt å kunne være med og hjelpe de som er ofre for vold og lider i stillhet og ikke vet hvordan de skal få hjelp. Ungdom som er med på kursene er aktivt deltagende, og Carmen sier at ungdommene ønsker å dele det de har lært med andre ungdommer.

Foreldrene som har vært med på kursene har fortalt at det er veldig lærerikt, noen mødre har sagt at de har fått en ny relasjon med barna sine. De bruker mer empati i oppdragelsen og husker mer tilbake på deres egen barndom/ungdomstid for å prøve å møte barna med forståelse. Dette gir barna og ungdommene en bedre oppvekst og bedre relasjon til foreldrene sine.

  

Mye planlegging

Å planlegge og gjennomføre ulike tilstelninger, blant annet å feire familiedagen i mai, er det Carmen som har ansvaret for. Familiedagen var et fellesarrangement med de to kirkene i Cochabamba, og Carmen, pastorene og flere medhjelpere sto bak et stort arrangement på ferieplassen Apote. Det var over 120 barn og voksne samlet, hvor alle fikk være med på en gudstjeneste i det fri, deretter var det middag til alle og ulike aktiviteter og konkurranser. En god måte å invitere med seg flere i kirka på.

Når skolen starter opp igjen i august, skal jeg bli med Carmen på å ha kurs for ungdomsskoleelevene på skolen Jesus Maestro og blant annet ha om emnene nettmobbing, forebygging av seksuell vold, ungdomsgraviditet og menneskehandel.

  

Store utfordringer

Bolivia er det landet i Sør-Amerika med flest ungdomsgraviditeter, og ofte er det på grunn av voldtekt. Det kan enten være familiemedlemmer som forgriper seg på ungdom, eller som et resultat av overfall på gata.

Det kan også være i forbindelse med et stort alkoholforbruk, som også er et stort problem i landet. Mangel på kunnskap om seksuell helse og rettigheter i tillegg til nysgjerrighet i ungdomstiden, fører også til mange uønskede graviditeter. Det er viktig at barn og ungdom får lære om sin egenverdi og deres rettigheter, men også deres forpliktelser og oppgaver som elever/sønner og døtre.

Tidligere har vi hatt om temaet hvordan å løse konflikter, da hadde vi gode samtaler om noen konfliktsaker som elevene hadde og viste filmer og en presentasjon om konflikter. Vi snakket om viktigheten av å si ifra og spørre om hjelp når en konflikt eskalerer og tørre å si stopp i stedet for at det blir slagsmål eller at det utarter. Ungdommene må selv ta i bruk disse måtene for å løse sine konflikter i hjemmet og på skolen, og da er det viktig å øve seg på dette.

 

Gode resultater

For å måle resultatene av kursene får deltakerne utdelt et spørreskjema både i starten og i slutten av kurset. Der blir det blant annet spurt om de føler at noen er glad i dem og forstår dem, om de blir slått og skreket til av sine foreldre eller omsorgspersoner, og om noen har rørt ved intime deler av kroppen deres. I fjorårets rapport står det at 50 % av ungdommene ble utsatt for en eller annen type vold før de ble med i kurset, og etter kurset svarte 38 % av ungdommene at de fortsatt led av vold av en eller annen form innad i familien.

I forholdet til skolen blir det spurt om de trives med klassekameratene sine eller om de blir truet eller snakket stygt til av noen på skolen. 39 % av ungdommene svarte at de var mobbet eller utsatt for vold fra klassekamerater før kurset, og etter kurset var det nede i 22 %. Det er fortsatt et godt stykke igjen å gå for å styrke familier for et liv uten vold, men det er godt å se at det er på vei i riktig retning.

Tone Marie Christensen Ueland bor og jobber som misjonær i Cochabamba med familien sin. Hun holder på med å bli kjent med prosjektet PROFFASVI som står for Prosjekt for å styrke familier for et liv uten vold.

Tone Marie Ueland

Utsending